Nu kan 15-årige stemme og blive valgt

Valgret til 15-årige. Det skulle FDFs Landsmøde lørdag tage stilling til. På trods af, at forslaget blev vedtaget af en stort set enig landsmødeforsamling, var der undervejs en del debat.

19. Nov 2016
Rikke Nord

FOTO: Rieke Poppe

- Vi har tradition for at inddrage seniorerne i FDFs arbejde, starter Kim Koch, da han går på talerstolen for at motivere for Hovedbestyrelsens forslag om at indføre 15 års valgret i FDF.

Han lægger dog heller ikke fingre imellem, da han fortsætter:

- Det er ingen hemmelighed, at det er et vink med en vognstang fra DUF.

Kim Koch slår da også hurtigt fast, at Hovedbestyrelsen er overbevist om, at forslaget inden længe ville have været opstået af sig selv.  Vi er nemlig vandt til at inddrage seniorerne i vores FDF-demokrati.

Demokrati er livserfaring

Hovedbestyrelsen ønsker ikke at ændre på ungdomsrepræsentanternes roller. De skal dog have nogle flere rettigheder. Et nej vil nemlig betyde, at FDF vil miste tilskud for de 1500 16-18-årige medlemmer, vi har. Ifølge FDFs stab vil det betyde et indtægtstab på cirka en million kroner. Et ja derimod vil betyde, at man nu kun skal være 15 år for at være medlem af kredsbestyrelsen, og at man har stemmeret samt opstillingsret til landsdelsledelserne og Hovedbestyrelsen.

Søren Olesen fra FDF Suldrup er en af de få, der er decideret uenig med Hovedbestyrelsen. Han mener, vi skal lade os påvirke af de unge, ligesom vi plejer, og at vi skal værne om denne tradition.

- Demokrati er ikke det at stemme. Demokrati handler om livserfaring. Træffer man valg, kan man også drages til ansvar, siger han og fortsætter:

- Lad os over 18 år tage ansvaret, men lad os blive ved med at lytte til de unge.

Unge skal demokratiseres

Der er flere, der påpeger problematikken i, at forslaget er hastet igennem og ikke er gennemarbejdet nok. Der er dog endnu flere, der ser det naturlige i forslaget og peger på, at ungdom og demokrati sagtens kan gå hånd i hånd.

- Hvis ungdommen skal demokratiseres og have en stemme, så skal de unge også have valgret, forklarer Rune Junge fra FDF Hjortshøj på talerstolen.

Jens Thorsen fra K 25 Brønshøj er enig:

- Er de unge aktive, skal de også være med. Vi skal inddrage seniorerne, så vi får samtaledemokrati.

FDF er for de unge

Naturligt nok får dette punkt flere ungdomsrepræsentanter til talestolen, og de er – ikke overraskende – for forslaget. De mener, det giver god mening at have stemmeret, når man bliver senior, og de minder resten af landsmødeforsamlingen om, at FDF er en forening for unge. Og til de talere, der har ytret bekymring for, om en vedtagelse af forslaget vil medfører en hovedbestyrelse bestående af seniorer, havde Lotte Damgaard, der er ungdomsrepræsentant i FDF Landsdel 7 en kommentar, der blev efterfulgt af energisk applaus fra salen:

- I skal huske, at Hovedbestyrelsen bliver valgt af Landsmødet, så landsmødet kan jo bare lade være med at stemme på seniorerne, hvis de ikke vil have dem valgt ind.