To plus to giver landsdel 4

Aksel manglede et mærke til skjorten, der viste, at han kommer fra landsdel 4. Det satte gang i en større proces.  

13. Jun 2022
Stina Lykke Hyllested Volf

Aksel Munk-Hansen, ungdomsrepræsentant i landsdel 4, fandt en lappeløsning, fordi der ikke fandtes et særligt landsdel 4-mærke. Han satte to mærker fra landsdel 2 ved siden af hinanden og tegnende et plus mellem dem – for to plus to giver jo fire.

Med inspiration fra landsdel 2 har Aksel nu fået lavet et mærke, der kan erstatte den kreative løsning. Han har selv været med i hele processen, der startede med et forslag til landsdelsledelsen, som siden hen har drøftet mærket over tre omgange.

- Vi havde forskellige forslag til, hvordan mærket skulle se ud, inden vi til sidst kom frem til det endelige resultat, fortæller Aksel.

25 forslag i processen

Mærket har været på dagsordenen til et kredsledermøde, hvor deltagerne tog stilling til, om et landsdel 4-mærke ville være relevant, og om der ville være interesse for det. Interessen for mærket var der, så efter mødet udarbejdede Aksel mærket i samarbejde med en tegner. De lavede 25 forslag, som landsdelsledelsen først kogte ned til tre forslag, inden valget faldt på det endelige design.

Processen har givet landsdelen sit eget mærke, og Aksel har samtidig selv lært en del af det.

- Det har været et meget stort ansvar og en mega fed opgave, når man står som 18-årig ungdomsrepræsentant og kun lige er kommet i gang med sit voksenliv i FDF, siger Aksel.

Et større fællesskab

Formålet med mærket er at vise et fælles tilhørsforhold mellem både børn og ledere, når de mødes. Kredsene bestemmer selv, hvad medlemmerne skal gøre for at opnå mærket, men der er lagt op til, at man skal have deltaget i et arrangement uden for kredsen, for at få det. Det kan blandt andet være, at man har deltaget i et arrangement uden for kredsen – fx netværket, landsdelen eller på landsplan.

Mærket skal vise, at man kommer fra landsdel 4, men at man også er en del af et større fællesskab i FDF.

- Man er både en del af den lokale kreds og af det store FDF, så man er en del af et mindre fællesskab i et stort fællesskab, siger Aksel.

Kredsene indkøber selv mærkerne og deler dem ud til børn og voksne.

Sådan ser det nye landsdel 4-mærke ud.