Hip hurra: 40 år med Aktivlejr!

I 40 år har Aktivlejr i det nuværende FDF Landsdel 2 og en række kredse fra det tidligere Thyland Distrikt givet børn og unge oplevelser og friluftsliv på Sletten. Men hvordan ser en 40-årig fødselar ud i 2018?

06. Nov 2018
Connie Løgstrup Madsen 

Hvad får de voksne frivillige ledere på aktiviteterne ud af at være på Aktivlejr?

-Knap halvdelen af instruktørerne er ”groet sammen med Aktivlejr”. De siger troligt ja til at tage en tørn år efter år. Jeg tror, de kommer, fordi de ikke kan lade være, og de får en god weekend i gode venners lag. 

-De unge instruktører kommer vel for at prøve kræfter med en opgave de har lyst til og får erfaring med instruktøropgaven. 

 

Der er en særlig stemning på kredspladsen. Hvad får de ledere, der har deres gang på kredspladsen ud af at være af sted? 

-Der skabes relationer til andre voksne i FDF, der kan bruges i det daglige arbejde med væbnerne/seniorvæbnerne i kredsen, og så er det en weekend, hvor lederne på kredspladsen ikke (også) skal arrangere aktiviteter, men kan koncentrere sig om at være sammen med væbnerne/seniorvæbnerne/andre voksne.

 

40 år med Aktivlejr: Hvad har ændret sig, hvad er det samme – og hvordan vil lejren se ud om endnu 40 år?

-Konceptet har været næsten det samme i alle 40 år, der er ikke sket mange ændringer. 

-Man er flyttet rundt forskellige steder på Sletten, men med hensyn til grupper, er der få grupper, der er de samme som ved lejrens start. For eksempel kanosejlads, primimad, foto (med skift fra mørkekammer til digital bearbejdning) og musik/underholdningsgrupper, men ellers har der været en stor udskiftning i grupperne.
Jeg håber, Aktivlejr eksisterer om 40 år, men jeg har ikke noget gæt på, hvordan det vil se ud til den tid.

 

Hvad er det centrale og vigtige for dig at se ved Aktivlejr – efter en del år som formand for udvalget?

-I disse tider, hvor mange kredse vælger at tage på ”sommerlejr” i Kristi Himmelfartsferien, fordi lederne ikke kan afse tid til en uges sommerlejr – det er i øvrigt ikke en kritik, men en konstatering -  ser jeg Aktivlejr som et godt tilbud til lederne. Hvis ikke lederne havde lyst til at komme på Aktivlejr, så kommer kredsens væbnere/seniorvæbnere jo ikke afsted.

-Derfor er det centralt og vigtigt at bevare det koncept, Aktivlejr er og altid har været.