55°NORD lover forbedringer

55°NORD måtte lægge øre til markant kritik og skarpvinklede forslag i løbet af landsmødets sidste time, men de gav svar på tiltale.

22. Nov 2016
Rasmus Lind

FDFs repræsentant, og formand i 55°NORDs bestyrelse Brian Videbæk Kristensen fremlagde butikkens planer for de kommende år.

FOTO: Thomas Heie Nielsen

To af de sidste punkter på landsmødets dagsoprden handlede om 55°NORD. FDF Vester Hassing foreslog en ændret rabatsruktur, så butikken bliver bedre i stand til at konkurrere med øvrige friluftsforretninger, og en række Odense-kredse stillede forslag om generel virksomhedsoptimering for at sikre stabile, korte leveringstider.

Skarp kritik

De mundtlige motiveringer af forslagene rummede skarpe vendinger om 55°NORDs forhold. FDF Vester Hassings kasserer Hans Schroeder sagde blandt andet:

- Kredsene uddeler de farvestrålende kataloger, og kredsene stiller faciliteter og måske overnatningsmuligheder til rådighed, når butikstraileren kommer på besøg. Men kredsene får ikke del i omsætningen.

I lignende stil fremlagde Jonas K. Olsen fra Odense Netværk sine synspunkter:

- Salg af lækre produkter og Fjällräven-bukser er godt, men det skal ikke gå ud over skjorten. Når jeg bestiller en skjorte, skal jeg ikke vente i flere måneder på den. Det samme gælder mærkerne. Lad os presse HB, så de arbejder for, at vi kan få ordentlige leveringstider.

Bod og bedring

Begge forsalgsstillere tilkendegav på forhånd, at FDFs landsmøde ikke har mandat til at træffe beslutninger på 55°NORDs vegne, da FDF kun ejer halvdelen. Forslagene var fremsat i et forsøg på at synliggøre en utilfredshed.

Svaret på kritikken kom fra en af FDFs repræsentanter i 55°NORDs bestyrelse Roan H. Pedersen, der i klare vendinger imødekom begge kritikpunkter.

- Vi arbejder på en ny rabatstruktur med et fordelsprogram, der rummer mange af de nævnte ting. Men der er kun ejerne til at betale, så vi skal være sikre på, at vi ikke fodrer hunden med sin egen hale. Den nye rabatstruktur forventes klar i første halvår 2017, forklarede han.

Til spørgsmålet om leveringstider, gav Roan H. Pedersen en lang beretning om vejen fra en bestilling afgives til den resulterer i leveringen af en ny sending skjorter fra systuen i Bangladesh. Og han sluttede med den meget klare melding:

- Vi har foretaget ændringer, der reducerer leveringstiden fra ni til to en halv måned på skjorter fra leverandøren. Så forhåbentlig kommer vi ikke igen i en udsolgt-situation på dén kerneartikel igen.