55Nord ser ind i ny fremtid

FDF og KFUM-Spejderne, der sammen ejer friluftsbutikken 55Nord, arbejder på at finde en fremtidssikret model for leverancen af uniformer og logovarer. 

26. Oct 2022

Baggrunden for arbejdet er dels, at butikken har leveret utilfredsstillende økonomiske resultater de senere år og dels et stort ønske fra organisationerne om at sikre, at der kan leveres uniformer, logovarer og andre FDF- og spejderrelaterede varer til konkurrencedygtige priser og kvalitet til medlemmerne samt grupper og kredse fremover. Ejerne ønsker samtidig at minimere den økonomiske risiko og kapitalbinding og er derfor ved at undersøge mulige løsninger på dette.

Den hidtidige bestyrelse for butikken har af forskellige årsager ikke kunnet se sig selv i den retning, som ejerne har udstukket, og har derfor ikke ønsket at fortsætte som bestyrelse. Ejerne takker den afgående bestyrelse for den store indsats, de har ydet i 55Nord – for nogles vedkommende igennem flere år.

Medarbejdernes fremtid

- Det er for tidligt at sige præcis, hvad der bliver den rigtige løsning på sigt. Det undersøges bl.a. om en hel eller delvis afhændelse af butikken kan give mening og er en mulighed, fortæller forperson for KFUM-Spejderne Tobias Simonsen og formand for Frivilligt, Drenge- og Pige-Forbund, FDF Dorte Fog.

I forbindelse med de kommende forandringer er det vigtigt for ejerkredsen samtidig at handle med stor omtanke for de ansatte i butikken.

- Det ligger os meget på sinde at tænke på fremtiden for medarbejderne i 55Nord i den kommende proces, ligesom vi naturligvis passer på medlemmernes penge og ønsker at finde den bedste løsning for den fremtidige levering af vores logovarer mv., siger Tobias Simonsen og Dorte Fog.