Ny distributionsform af BLUZ til seniorvæbnere og seniorer 

HB vælger fra 2017 at sende BLUZ direkte til seniorvæbnere og seniorer. Det sker for at få bladet tættere på modtageren.

07. Nov 2016

Der kan være lang vej for et FDF-blad, fra det sendes fra trykkeriet til en postmodtager i kredsen, til at det når det enkelte medlem. Det har hovedbestyrelsen valgt at gøre noget ved, og derfor vil BLUZ fremover blive sendt hjem til seniorvæbnere og seniorer.

Bladet udkommer fire gange årligt. To gange årligt vil nummeret fremover blive udvidet med kursusindbydelser til 7.-8. klassekursus og seniorvæbnerkurser, seniorkurser, Seniorfestival og tilbud fra Internationalt Udvalg, der således også sendes direkte til medlemmet.  

 – Bladene er uvurderlige i arbejdet med at forme et stærkt billede af FDFs identitet hos medlemmet. Derudover er store FDF-oplevelser på landsplan sammen med en klar FDF-identitet medvirkende til at fastholde unge længere i FDF. For at få bladet og kursustilbud tættere på modtageren, har vi besluttet at sende det direkte hjem til de unge. Præcis som det sker med FDF LEDEREN til lederne i dag, siger Iben Konradi Nielsen.  

Der vil også fremover blive sendt et par eksemplarer af BLUZ til kredsens postmodtager. De ekstra numre kan enten bruges af seniorlederne, eller kan deles ud til nye seniorer i kredsen, der endnu ikke er registreret i Carla. Indbydelserne vil også i fremtiden være at finde online, så de kan deles på sociale medier. 

Medlemsblade kan noget særligt

FDFs redaktioner vurderer løbende de forskellige mediekanalers muligheder - herunder også digitale versus trykte medier.

– Vi bliver alle dagligt fyldt med digitale informationer på mail og via sociale medier, og her skiller et trykt medlemsblad sig ud fra mængden. Trykte magasiner kan noget særligt i forhold til en online tilstedeværelse, det tilbyder en anden ro og fordybelse, og er noget, man giver en anden opmærksomhed. FDF er tilstede på Facebook overfor målgruppen og på Snapchat, hvor vi løbende afprøver denne kanals muligheder, men medlemsbladet er stadig det medie, FDFs redaktioner vurderer som det mest effektive medie til målgruppen, når det kommer til at formidle FDFs identitet, siger FDFs kommunikationskonsulent Christina Gro Hansen.   

Tjek adresserne i Carla

Hvis man vil være sikker på, at kredsens seniorvæbnere og seniorer modtager første nummer af BLUZ i 2017 med indbydelser til påskens kurser, er det vigtigt at få tjekket adresserne i Carla inden 1. februar. 

– Bladene vil blive udsendt til de adresser på seniorvæbnerne og seniorerne, der er angivet i Carla. Vi beder derfor kredsene tjekke, at det er de korrekte adresser, der er angivet, siger FDFs administrationschef Morten Frouvne Vincentz.

­­­

En grundig proces

Hovedbestyrelsen lovede på landsmødet i 2014 at give en række områder et eftersyn - herunder medierne. Beslutningerne omkring distribution er truffet på baggrund af en proces, hvor både hovedbestyrelsen og bladredaktionerne har givet deres input til en arbejdsgruppe, der efterfølgende er kommet med en række anbefalinger, som hovedbestyrelsen har forholdt sig til. 

I anledningen af den nye distributionsform gennemfører BLUZ-redaktionen en brugerundersøgelse, hvor de kontakter 300 medlemmer i aldersgruppen i uge 46.