Frivillige-job og Fremtidens Ståsted

FDFs hovedbestyrelse holder møde i forlængelse af Midtvejsdebatten.

11. Nov 2015
Christina Gro Hansen

FDFs hovedbestyrelse får en travl weekend; fredag-lørdag deltager de Midtvejsdebatten på Silkeborg Højskole, og bagefter fortsætter de med deres eget møde. 

Mødet vil byde på status på udviklingsmålet "FDF i samarbejde". Hovedbestyrelsen vil få en grundig orientering om, hvad der sker rundt om i FDF. De skal også kigge fremad mod landsmødet i 2016, og hvilke udviklingsmål der skal præsenteres her. 

Hovedbestyrelsen forpligtede sig på landsmødet 2014 til at arbejde med at sikre synlighed omkring muligheden for at bidrage til FDFs arbejde på tilgængelige platforme. Frivillige opgaver skal slåes op, så de er synlige for FDFere. Hovedbestyrelsen skal arbejde med, hvordan denne synlighed kan sikres.  

På Midtvejsdebatten skal Fremtidens Ståsted i FDF debatteres, denne debat vil hovedbestyrelsen efterfølgende samle op på.

En arbejdsgruppe har udarbejdet en beskrivelse af landsdelsledelsernes rolle og opgaver i FDF. Hovedbestyrelsen skal drøfte dette oplæg og det videre arbejde.