Mindeord om Carl-Åge Ring Madsen 1948-2017

Hovedbestyrelsesmedlem der brændte for uddannelse i FDF.

25. Jul 2017
Christina Gro Hansen

Carl Åge Ring Madsen var "administrationsmand" i LLU på to landslejre, men han elskede også at underholde ved lejrbål og på kurserne. Her et meget karakteristisk billede, hvor han skulle styre de mange tusinde deltagere på temadagen ”Optog og optrin” på Julsølejren 1986. Han jublede, da kostumet, der var specielt designet til ham, blev præsenteret.


Carl-Åge Ring Madsen var hovedbestyrelsesmedlem, LLU-medlem og en stor del af FDFs uddannelsestilbud i 1970erne og 1980erne.

Han startede som dreng i Struer FDF, hvor han senere blev leder og orkesterleder. Carl-Åge blev uddannet i kommunen og arbejdede her, indtil han flyttede til Klovborg, da han fik job i Ejstrupholm Kommune. Samtidig blev han medlem af distriktsstaben for Østjyllands Distrikt. 

På Julsølejren i 1972 spillede Carl-Åge Christian 4. I de to følgende lejre (1976 og 1981) var han med i landslejrudvalget. Her opbyggede han en intern administration for landslejren, som har dannet grundlag for lejrene siden.

I 1973 flyttede han til Aabybro i forbindelse med et jobskifte til Kommunedata i Aalborg. Og året efter var han og hans kone Else med til at starte FDF Aaby-Vedsted. Samme år - i 1974 blev Carl-Åge valgt ind i FDFs Hovedbestyrelse, som han var en del af hovedbestyrelsen til 1982. I forbindelse med hovedbestyrelsesarbejdet blev han formand for lederuddannelsesudvalget og var leder og instruktør på mange lederskoler rundt om i landet. Fra 1980 blev han fast tilknyttet som medarbejder på landsforbundets påske- og efterårskurser på Sletten sammen med Egon Andsbjerg Larsen. Det blev til i alt 29 kurser på Sletten. 

Fra 1986 var Carl-Åge med til at opbygge en tradition for, at FDF producerer lokalradioindslag fra landslejre og landsmusikstævner, og var med til at opbygge et egentligt lydarkiv i FDF.

Carl-Åge Ring Madsen som Christian 4. på Juløslejr i 1972.