Sådan gør kredsene

Forbundskontoret kender kredsenes virkelighed bedre efter undersøgelse blandt kasserere.

22. Sep 2015
Christina Gro Hansen

FDFs forbundskontor gennemførte i foråret en undersøgelse blandt FDFs kasserere. Det gjorde man for at få mere viden, så man fremadrettet kan tilrettelægge IT-tjenester, så de matcher kredsenes virkelighed og behov bedst muligt.  

Carla bliver brugt

Undersøgelsen er nu færdigbehandlet. Den viser blandt andet, at 71% af kredsene i dag anvender Carla som primært medlemssystem. 11 % bruger Excel, mens resten fordeler sig mellem andre programmer.

- Det er dejligt og vigtigt for, at vores data i Carla er troværdig, siger administrationschef Morten Frouvne Vincentz. Samtidig pointerer han, at omkring halvdelen af kredsene holder Carla ajour mindst en gang i kvartalet.

- Det vidner for mig at se om en god og efterhånden rodfæstet kultur i forhold til medlemsregistrering, siger Morten. 

Kontingent

Forbundskontoret har også undersøgt kredsenes kontingentstørrelse. I gennemsnit ligger det årlige kontingent på ca. 600 kr. for et børnemedlem, men prisen varierer meget, således har 14 % kredse kontingenter på 0-400 kr. og 11 % har et kontingent på 900-1200 kr.  

Cirka 25% af kredsene opkræver kontingent én gang årligt, mens de fleste kredse opkræver kontingent to gange årligt.  

– Jo flere opkrævninger en kreds har i løbet af en sæson, des større er sandsynligheden for at der kommer kontingentbidrag til kredsen fra de kontingentpligtige medlemmer. Dertil kommer at landsforbundet også kan søge tilskud på baggrund af medlemmet. Vores anbefaling er derfor minimum to årlige opkrævninger, sådan som ca. 2/3 af kredsene gør det, siger Morten. 

Kontingenterne indkræves på meget forskellig vis blandt kredsene. Ca. 14 % benytter kontingentservice i Carla, mens den største gruppe ca. halvdelen bruger bankoverførelse, og den næststørste gruppe, 25 %, bruger giro/FIK-streng.  


146 kasserere deltog i undersøgelsen - forbundskontoret siger tak for hjælpen.