Aktuelle puljer som kredse kan søge

Her er en oversigt med aktuelle puljer, som kredse kan søge nu og i den kommende tid.

30. Dec 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Christian Kyed

Der er lige nu flere aktuelle puljer, der kan være relevante at søge for kredse. Her er et samlet overblik over puljernes ansøgningskriterier, beløbsgrænser og frister. Kender du til flere puljer, der er åbne nu eller i nær fremtid, er du meget velkommen til at sende en mail til FDF@FDF.dk, så de kan komme med på listen.

Tre puljer hos Friluftsrådet

Friluftsrådet har med 10 millioner kroner fra Udlodningsmidler til Friluftsliv lanceret tre puljer, der henholdsvis skal få flere ud i naturen, styrke befolkningens naturforståelse samt skabe trivsel gennem organiserede fællesskaber i naturen. Puljerne har det til fælles, at de støtter lokale initiativer, der udføres i samarbejde mellem flere aktører, eller initiativer, som er forankret i frivillige foreninger, herunder FDFs kredse.

 • "Sammen i naturen"-puljen:
  Hvem kan søge: Alle, herunder lokalforeninger som FDFs kredse
  Formål: Puljen støtter projekter, hvor foreninger eller andre lokale aktører skaber lokale, organiserede tilbud om friluftsaktiviteter i et fællesskab med andre. Der skal enten være tale om aktiviteter, der er nye for den ansøgende organisation, eller projekter, som inviterer nye målgrupper ind i fællesskabet omkring friluftsaktiviteter.
  Beløbsgrænse: 20.000-100.000 kr.
  Ansøgningsfrist: 15. februar 2022
  Søg "Sammen i naturen"-puljen
   
 • "Naturforståelse"-puljen:
  Hvem kan søge: Alle, herunder lokalforeninger som FDFs kredse
  Formål: Puljen støtter friluftsaktiviteter, der styrker naturforståelsen for specifikke målgrupper. Det er et krav, at projektet indeholder formidling og/eller praktisk læring om naturen. Det prioriteres at støtte projekter, der aktiverer børn og unge.
  Beløbsgrænse: 20.000-100.000 kr.
  Ansøgningsfrist: 15. februar 2022
  Søg "Naturforståelse"-puljen
   
 • "Flere ud i naturen"-puljen:
  Hvem kan søge: Alle, herunder lokalforeninger som FDFs kredse
  Formål: Puljen støtter etablering af faciliteter og andre fysiske tiltag, der forbedrer adgangsforholdene på et naturområde eller skaber nye muligheder for friluftsaktivitet i et naturområde. Det kan fx være shelterpladser, bålhytter, handicapvenlige faciliteter og samlingspunkter for friluftsaktiviteter. Puljen støtter også oplysningsmaterialer, der synliggør lokale friluftsmuligheder.
  Beløbsgrænse: 20.000-300.000 kr.
  Ansøgningsfrist: 15. februar 2022
  Søg "Flere ud i naturen"-puljen

DUFs puljer

 • Lokalforeningspuljen:
  Hvem kan søge: FDFs kredse (og alle andre lokalforeninger under DUFs medlemsorganisationer)
  Formål: Puljen støtter anskaffelser eller aktiviteter, der gør hverdagen i foreningen lettere og giver mulighed for udvikling. Din ide skal styrke kredsens aktiviteter eller aktiviteter i lokalområdet.
  Beløbsgrænse: 50.000 kr. pr. ansøgning.
  Ansøgningsfrist: Næste frist er 1. februar 2022 og herefter d. 1. i hver måned.
  Søg Lokalforeningspuljen

Nordea Fondens puljer

 • Løbspuljen:
  Hvem kan søge: Lokalforeninger i Danmark, herunder FDFs kredse
  Formål: Puljen støtter foreninger, så de kan afholde mindre udendørs motionsløb (50-500 deltagere). Det kunne være et mountainbikeløb, stjerneløb med familien eller måske natløb for seniorer, hvor de reelt skal løbe.
  Beløbsgrænse: Man kan søge enten 5.000 kr. eller 10.000 kr. Dertil kan der gratis tilvælges løbstrøjer med foreningens logo til alle deltagere.
  Ansøgningsfrist: Indtil puljens 5 millioner kroner er uddelt.
  Søg Løbspuljen
   
 • Lokalpuljen:
  Hvem kan søge: FDFs kredse (og alle andre foreninger i Danmark)
  Formål: Puljen støtter projekter, som indeholder aktiviteter, der styrker lokale fællesskaber samt involverer og er til glæde for mange. Det kunne være fællesspisninger i forsamlingshuset, bolde til fodboldklubben, et udekøkken i den almene boligforening – og meget andet.
  Beløbsgrænse: I kan søge op til 100.000 kr. i støtte, men det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., da der vægtes at støtte mange, mindre projekter i hele landet.
  Ansøgningsfrist: Ansøgninger modtages løbende og behandles 11 gange årligt.
  Søg Lokalpuljen