Alle kurser i efteråret er aflyst

FDF aflyser alle kurser i efterårsferien på 
grund af coronavirus

28. Sep 2020
Ida Sofie Kristensen

Kursuslederne på FDFs kurser har i samråd med den daglige ledelse besluttet at aflyse alle kurser i efteråret.  Aflysningen omfatter både 7.-8. kl. kurserne på Hardsyssel Efterskole og Rysensteen, seniorvæbnerkurset på Midtsjællands Efterskole samt seniorkurserne på Vork og Sletten. 

Beslutningen om at aflyse er truffet efter mange ugers arbejde med at forsøge at tilpasse kurserne til myndighedernes retningslinjer for aktiviteter under corona. Håbet har til det sidste været, at kurserne kunne gennemføres med et omlagt program og ekstra forholdsregler. 

Dog er det nu vurderingen, at man ikke i praksis kan gennemføre kurserne, så de på én gang overholder de gældende retningslinjer og samtidig opretholder den kvalitet og tilbyder deltagerne den oplevelse af fællesskab, der udgør kernen i FDFs kursustilbud. 

De seneste ugers stigende antal af udmeldinger fra myndighederne samt den korte implementeringstid for nye og ændrede tiltag mod coronasmitte har samtidig gjort det stadigt mere vanskeligt for kursusledere og instruktører at tilpasse kursusaktiviteterne, så de overholder de til enhver tid gældende krav. 

- Der skal lyde en kæmpe tak til de over hundrede frivillige instruktører og kursuslederne for det enorme stykke arbejde, de har lavet midt i en turbulent og omskiftelig tid. Samtidig beklager vi, at vi ikke kan give FDFs unge de store kursus-oplevelser, vi så gerne ville, dette efterår, siger formand for FDF Jonas Kolby Laub Kristiansen.