Fællessangen samler Danmark i 2020 – måske med din sang

I 2020 bliver befrielsen markeret med et stort fællessangsprojekt. Du kan skrive den sang, hele Danmark vil synge.

04. Apr 2019
Christina Gro Hansen

Projektets logo er en cirkel, der symboliserer både fællesskab og grammofonplade.

På initiativ fra Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk markeres 75-året for Danmarks befrielse med projektet ALSANG 2020. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 8.161.000 kr., og mange organisationer herunder Danmarks Radio Det Kongelige Teater, Ungdommens Folkemøde. Målet er også at samtlige kommuner involveres. FDF bidrager også. 

– Musik og fællessang har altid været en stor del af FDF, selvfølgelig er FDF med, når der inviteres ind til at tænke med, siger udviklingschef i FDF Bitten Schjødt Kjær.

 Selvom markeringen giver anledning til at mindes det, der skete, så er ALSANG 2020 lige så meget tænkt som en hyldest til nutidens og fremtidens demokratiske, frie og åbne rum – dér hvor vi bliver til som hinandens medborgere.

Mest i maj

Langt de fleste arrangementer – herunder en række meget store – vil foregå den 4. maj 2020, præcis 75 år efter den dag, frihedsbudskabet lød. Derudover vil der ligge arrangementer i perioden op til den 4. maj 2020 og i perioden lige efter.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan FDF bidrager. 

- FDFs musikudvalg er i første omgang involveret, og vi håber at mange kredse og FDFere i hele landet får del i ALSANG 2020 i løbet af næste år, siger Bitten. 

Skriv en sang

Der er udskrevet en sangskrivningskonkurrence. ALSANG 2020 der efterlyser en fantastisk fællessang. Den skal synges overalt i Danmark ved store sangarrangementer i og omkring 4. maj 2020. 

Først skal der findes en tekst til den nye sang, og vinderen belønnes med 45.000 kr. Når teksten er udpeget, følger anden etape af konkurrencen, hvor komponister kan byde ind med en melodi til vinderteksten. Vinderkomponisten vil ligeledes modtage 45.000 kr.

Teksten skal afleveres via alsang.dk senest den 4. maj 2019. Sangteksten skal handle om frihed, og skal være en moderne fællessang. Teksten må gerne kredse tematisk og metaforisk om frihed, fællesskab og demokrati, og kan eventuelt sætte erfaringer fra besættelsestiden ind i et nutidigt perspektiv.

Alle, der ønsker at deltage i konkurrencen, inviteres til et åbent halvdags-seminar, hvor man endevender temaerne frihed og fællessang. Det foregår på Vartov i København den 24. april og på Hald Hovedgaard i Jylland den 26. april. Tilmelding foregår via alsang.dk.

 

Alsang under krigen

Under krigen udviklede alsangen sig hurtigt til en slags dansk protestbevægelse mod besættelsesmagten. Første gang der blev hold alsang var i 1940 i Aalborg, hvor 1500 deltog. Det var sognepræsten og tidligere generalsekretær i FDF, Axel Bang, der var taler og konferencier her, med så stor succes, at han fortsatte ved de følgende arrangementer, hvor han i høj grad satte sit præg på foretagendet. Han formåede at tilføre alsangen en god blanding af højtidelig alvor og mere underholdende indslag, som fik folk til at synge med. Ved det fjerde arrangement var der 10.000 deltagere. Arrangementet blev radiotransmitteret og omtalt i aviserne, og snart bredte alsangen sig først til Sønderjylland og i løbet af august til resten af landet. En søndag i august deltog 800.000 danskere i arrangementer rundt om i Danmark.

FDF i Himmerland arrangerede i sommeren 1941 alsangsstævne med 5.000 deltagere.

800.000 til alsang 1. september 1940

FDF Danmarksdagen 31. august 1941

 5.000 og 6.000 drenge deltog ved tog fester til Danmarks Dag i Forum i København. DSB kørte særtog til København. Et 350 mand stort orkester under ledelse af Svend E. Beck og underholdning af berømtheder som Aksel Schiøtz og Holger Gabrielsen vakte stor begejstring.