“Jeg ville være med, hvor der ændres noget på de store hjul”

Anne Katrine Sylvest kom ind i FDFs hovedbestyrelse i 2014. Siden har hun været med til at sætte retning for FDF.

09. Jun 2016
Mai Christensen

Anne Katrine Sylvest har siddet i FDFs hovedbestyrelse siden 2014

FOTO: Jonas Holmriis.

Når der til november afholdes landsmøde, skal der traditionen tro også være valg til FDFs hovedbestyrelse. Her har alle, der er foreslået af enten 

hovedbestyrelsen, kredse eller landsdele, mulighed for at stille op og sætte præg på FDF. Én af dem, der har taget skridtet og er gået fra almindelig kredsaktiv FDFer til medlem af FDFs hovedbestyrelse, er Anne Katrine Sylvest. FDFeren fra FDF Gentofte blev valgt ind i hovedbestyrelsen på landsmødet i 2014 og har siden da været med til at bestemme retningen, FDF skal gå i. Én ting hun heller ikke tøver med at fremhæve som noget af det bedste ved arbejdet i hovedbestyrelsen.

- Jeg synes helt klart, det bedste er at være med til at “bestemme” retningen for FDF. At være med til at præge det fremtidige FDF og sikre, at FDF stadig står for de rigtige værdier, fortæller hun.

At arbejde for det FDF man elsker

Spørger man Anne Katrine Sylvest, hvorfor hun valgte at stille op til FDFs hovedbestyrelse, er hun ikke i tvivl: Hun ville gerne se bagsiden af FDF. For ifølge FDFeren fra FDF Gentofte er det her, at man for alvor kan være med til at præge, hvordan FDF ser ud.

-Jeg ville være med der, hvor der ændres noget på de store hjul, og så ville jeg gerne være med til at arbejde for, at det FDF jeg kender og elsker, bliver ved med at være der. Jeg får en glæde og energi ud af, at jeg på større plan er med til at sikre, at vi som organisation går i den rigtige retning, så børn om 10 år også kan opleve det FDF, som har givet mig så meget, fortæller hun. 

Frivillig på en ny måde

At være ny i hovedbestyrelsen kan umiddelbart syne både skræmmende og en smule angstprovokerende. Før Anne Katrine Sylvest var med til sit første møde i FDFs hovedbestyrelse, begyndte bekymringerne derfor også at melde sig: Er der mange grupperinger i hovedbestyrelsen? Og hvad er det egentlig, jeg kan bidrage med? Bekymringer der dog alle blev manet til jorden, da først arbejdet gik i gang.

- Selvom jeg har været meget i tvivl, om jeg havde noget at byde ind med, havde jeg også en fornemmelse af, at jeg rent faktisk kunne byde ind med noget - hvor modsatrettet det end lyder. Alle har været søde og gode til at tage imod os nye, som bare ikke altid lige ved, hvad der foregår. Derudover er der en rigtig god tone, hvor man har lyst til at sige sin mening, selvom man ikke nødvendigvis er enige, siger hun.  

Arbejde efter interesse og tid

Arbejdet i hovedbestyrelsen er struktureret sådan, at der er weekendmøde hver anden måned. En uge før mødet sendes der bilag ud til de punkter, der skal gennemgås på mødet. Mængden af punkter og bilag varierer, og derfor er det også meget forskelligt, hvor lang tid, der skal bruges på forberedelse, fortæller Anne Katrine Sylvest. 

- Mellem møderne nedsættes forskellige grupper, som skal undersøge ting og lave oplæg til næste mødes punkter. Man melder sig efter interesse, og hvor meget tid man har. Jeg bruger nok gennemsnitlig to til tre timer om ugen på hovedbestyrelsen, som nok klumper sig sammen i ugen op til, siger hun.

Anne Katrine Sylvest taler på landsmødet i 2014.

FOTO: Thomas Heie Nielsen.

FDFs landsmøde: Den 18. -20. november

Her debatteres FDFs nutid og fremtid og nye udviklingsmål vedtages. Landsforbundets regnskaber fremlægges og de kommede års budget vedtages inkl. kontingent til landsforbundet. Desuden kan alle kredse og landsdele stille forslag til vedtagelse.