Mere FDF-tøj at vælge mellem

I forbindelse med arbejdet med profil og identitet er der nedsat en række arbejdsgrupper. En af dem skal arbejde på forslag til alternativ beklædning til FDF-skjorten.

30. Oct 2017
Christina Gro Hansen

Møde de fire FDFere, der skal udtænke, hvad der kan være alternativer til FDF-skjorten.

Arbejdsgruppen for beklædning skal komme med forslag til beklædning, der kan være alternativer til forbundsskjorten, og som kan understøtte aktiviteterne i FDF og FDFs ambition.  

– Vi har brug for FDF-beklædning i mange forskellige sammenhænge. Det kan både være til forskellige årstider, men også til at understøtte mangfoldigheden i vores aktiviteter. Der kan sagtens tænkes andre beklædningsgenstande end skjorten, som kan passe i en given situation. Det handler ikke om, at man skal have alle beklædningsgenstande for at være rigtig FDFer, men om at man kan vælge, hvad der passer til de aktiviteter, man skal deltage i. Samtidig vil vi gerne afkodes entydigt i dansk foreningsliv og i tråd med vores ambition, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen. 

FDFs hovedbestyrelse ønsker, at der skal være flere forskellige beklædningsmuligheder, man som både barn og voksen kan vælge mellem, så det ikke længere kun er skjorten, der er den eneste officielle beklædning. 

I arbejdsgruppen for beklædning sidder (fra venstre):  

  • Kristian Stokholm
  • Ulla Visbech (formand) 
  • Mads Rasmussen
  • Sigrid Ehlert Holt

Arbejdsgruppen er sammensat, så der er kompetencer indenfor tøjproduktion, salg og design. Der arbejdes på forslag til alternative beklædningsgenstande til både børn og voksne.  

–  Vi skal ikke komme med forslag til en ny forbundsskjorte, men komme med bud på beklædning, der afspejler bredden i FDFs aktiviteter og der afspejler FDF, som det er udtrykt i ambitionen. Der er uanede muligheder for valg af supplerende beklædning, derfor har vi fastlagt nogle principper for den supplerende beklædning, som vi arbejder ud fra, siger Ulla Visbech, der er formand for arbejdsgruppen. 

Det er FDFs landsmøde, der skal tage stilling til de konkrete forslag om supplerende beklædning.

Arbejdsgruppens principperne er

  • Beklædning skal udtrykke FDFs ambition.
  • Kvaliteten skal afspejle prisen.
  • Farvevalg skal være med udgangspunkt i forbundsskjorten og logo.
  • Der skal være tøjstørrelser til alle.
  • Der skal kun være supplerende beklædning til overkroppen.
  • Der skal være forskelig kollektion til børn og seniorer/ledere.

FDFs beklædning gennem tiden