Arbejdsgruppe på mærkerne

I forbindelse med arbejdet med profil og identitet er der nedsat en række arbejdsgrupper. En af dem skal se på mærkebeskrivelserne.

27. Sep 2017
Christina Gro Hansen

FDF fik det nuværende mærkesystem i 2011, der blev indført samtidig med vedtagelsen af den nuværende skjorte. Siden har vi fået ambitionen. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave at udarbejde et mærkesystem, der afspejler ambitionen i indhold og tilgang til arbejdet. 

– Der er sket meget i FDF siden 2011; vi har fået ambitionen, som nu lever i vores hjerner. Nu handler det om for alvor at få den ud i hænderne. Af mærkerne udspringer meget aktivitet i FDF. Ved at gøre ambitionen tydeligere i vores mærkestof, vil ambitionen også blive mere synlig til et helt almindeligt tumlingemøde en onsdag aften, siger hovedbestyrelsesmedlem og medlem af den styregruppe der arbejder med profil og identitet, Lars Pedersen. 

Arbejdsgruppen for mærkebeskrivelser har allerede holdt to møder. I gruppen sidder:

Jeppe Sølvberg Strauss

Dennis Jim Frederiksen

Thomas Holmgaard Hundebøll

Sara Lentz Jørgensen

Jonathan Kunisch Eriksen

Casper Buerkal Bache Nielsen

Heidi Bak Nielsen (formand) 

–  I mærkebeskrivelses-arbejdsgruppen giver vi aktiviteterne i FDF et kærligt eftersyn. Vi forsøger med nye mærkebeskrivelser at bringe mærkerne endnu tættere på FDFs værdier og gøre det klart for ledere og børn, hvorfor vi laver det, vi gør, til FDF-møderne, siger udvalgets formand forbundssekretær i FDF Landsdel 1, Heidi Bak Nielsen.  

Arbejdsgruppen skal i første omgang fastlægge mærkesystemets struktur og pædagogik, og klarlægge hvordan progressionen skal sammensættes. Herefter skal der ske en revidering af de nuværende mærkebeskrivelser. Er det de rigtige mærketråde, vi har? Er der nogen, der skal tilføjes og så videre. Det er i videst mulige omfang FDFs udvalg, der skal revidere mærkebeskrivelserne inden for deres område; Trosudvalget, Legeudvalget og så videre.  

En del af opgaven bliver også, at forholde sig til, om FDF skal have udfordringsmærker a la spejdernes, og hvis ja hvordan de skal sammensættes.
Arbejdsgruppen kigger ikke på mærkernes fysiske form – metalmærkerne på ærmet består uanset ændret indhold.  

De, der i forbindelse med sidste spørgeskema meldte sig til at modtage yderligere spørgsmål, vil snart modtage flere spørgsmål om mærkebeskrivelserne.