Arbejdsgruppen for et nyt medlemssystem er godt i gang

Arbejdsgruppen for et kommende nyt medlemssystem er fundet og allerede godt i gang med arbejdet.

28. May 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Magnus Dahl Jensen

Hele 16 ansøgninger havde arbejdsgruppen for et nyt medlemssystem modtaget ved fristen 1. marts. Samtlige ansøgninger kom fra meget kvalificerede og engagerede FDFere, hvilket gjorde den efterfølgende udvælgelse af kandidater til arbejdsgruppen til en svær opgave. I processen blev der lagt vægt på at ramme en bred sammensætning, hvor der er perspektiver fra både små og store kredse, landsdele, landsforbund, samt hvor flere forskellige fagligheder er repræsenteret.

Den endelige arbejdsgruppe består af:

  • Emil Gaarde - medlem af FDFs hovedbestyrelse, FDFs kasserer, FDF K 19 Vanløse
  • Lise Aslak Jensen - medlem af FDFs hovedbestyrelse, FDF Kærby
  • Lars Lilja Granberg -FDF K 25 Brønshøj
  • Anders Tousgaard Kjær - FDF Snedsted
  • Marianne Kristensen - FDF Ø. Bjerregrav
  • Anders Klostermann Hansen - FDFs forbundskontor
  • Jakob Harbo Kastrup - FDFs forbundskontor, administrationschef

 

Ønsker og behov afdækkes

En af arbejdsgruppens første opgaver har været at afdække, hvilke ønsker og behov medlemmer, kredse, netværk, landsdele og forbundskontor/landsforbund har til et nyt medlemssystem. Siden marts har arbejdsgruppen holdt fire møder online og er allerede kommet langt med den samlede ønske- og behovsliste. 

Dette forsøger arbejdsgruppen sideløbende at omskrive til en række user cases, der på mere hverdagsdansk beskriver, hvad man som bruger med forskellige roller kan tænkes at opleve i systemet. Arbejdsgruppens beskrivelser af ønsker, behov, funktioner og brugeroplevelser skal danne grundlag for en senere mere teknisk kravspecifikation til det nye system.

Kredsleder i FDF Snedsted Anders Tousgaard Kjær, som er med i arbejdsgruppen, lægger vægt på, at det nye system skal være nemt at gå til.

- Jeg vil arbejde meget for, at det nye medlemssystem skal være nemt og overskueligt for alle. Selvfølgelig skal systemet have flere forskellige funktioner og muligheder, men man skal ikke været uddannet inden for IT for at kunne bruge det. I min optik skal det være et funktionelt og gavnligt system, som skal gøre kredsadministrationen nemmere for hele FDF, siger Anders Tousgaard Kjær og fortsætter:

- Jeg ser meget frem til den kommunikation, som vi skal have med alle kredsene, både før, under og efter implementeringen af et nyt medlemssystem.

Mulighed for input

Arbejdsgruppens plan er at præsentere de foreløbige tanker og ideer på et åbent onlinemøde i Lederklubben d. 7. juni, hvor gruppen også gerne vil have input og perspektiver fra det ganske FDF-land. Derefter arbejder gruppen videre frem mod hovedbestyrelsesmødet i august, hvor FDFs hovedbestyrelse modtager en status på arbejdet. Fra august og frem mod en forventet endelig HB-beslutning i november er det planen at gå i konkret dialog med en række udbydere, som får mulighed for at forholde sig til FDFs gennemarbejdede ønskeliste til et nyt medlemssystem.

Baggrund

I november bevilgede Landsmødet en budgetramme til et nyt medlemssystem, som skal afløse det nuværende medlemssystem, Carla, der er over 10 år gammelt. FDFs hovedbestyrelse har siden igangsat en proces, der skal lede frem mod indkøb, opsætning og udrulning af et nyt medlemssystem til glæde for både kredse og landsforbundet.