Arenaportræt: Internationalt Forum

Bliv klogere på International Forum og deres arbejde.

30. Nov 2021
Ida Sofie Kristensen

Den første weekend i november mødtes 200 unge fra FDF og den belgiske organisation Chiro i Berlin for at dyste i årets Berlin City Challenge. Løbet blev både planlagt og afviklet af FDFs Internationale Forum. I den anledning fortæller den ene af forummets to formænd, Adric Constantinou-Etheredge, om forummets fællesskab og arbejdet med at give FDFere et springbræt for internationale oplevelser og relationer. 

Om Internationalt Forum og arbejdsopgaverne 

Under samlebetegnelsen CrossCulture udvikler og faciliterer de frivillige i Internationalt Forum FDF-oplevelser og møder på tværs af kulturer og landegrænser. Forummet består af en række forskellige arbejdsgrupper, der hver især og i samspil arbejder for at skabe opmærksomhed om de muligheder, der med CrossCulture er for at få internationale oplevelser i FDF-regi. 

- Our working groups is focusing on the international dimensions of FDF and trying to raise awareness of the opportunities for FDFers to attend international events, forklarer Adric Constantinou-Etheredge. 

Formålet med det internationale arbejde er at give flest mulige børn og unge i FDF mulighed for at opleve verden og dem selv fra nye vinkler. Forummet arbejder med udgangspunkt i FDFs værdier og har fokus på, hvordan dét at mødes og opleve nyt sammen med folk fra andre lande og kulturer kan være med til at give nye perspektiver: 

- We don’t arrange tourist trips, but cultural exchanges, training courses that facilitate different perspectives and joining camps in different countries, understreger Adric Constantinou-Etheredge. 

Forummets arbejde foregår primært i mindre arbejdsgrupper, der hver især varetager et specifikt område: 

- International Forum includes the international committee, a comms hub managing the CrossCultre brand and different project teams, like the group focusing on the CrossCulutre City Challenges, præciserer Adric Constantinou-Etheredge. 

Han fortsætter:

- And we have a huge range of different tasks! Our bread and butter work is maintaining, nurturing and developing our relationships with other similar youth organizations in Europe and around the world. But what we enjoy doing more is sending FDFers out into the world to travel in a way that is not possible to do unless you are in an organization. 

Et godt eksempel herpå er de førnævnte City Challenge-løb, som Internationalt Forum selv arrangerer og afholder. Det første af slagsen, Berlin City Challenge, løb af stablen i starten af november i år, hvor unge FDFere sammen med unge fra Belgien kunne mødes og opleve byen Berlin gennem et helt nyt løbsformat, der kombinerede elementer fra klassiske FDF-løb med elementer fra escape rooms, brætspil og sightseeing: 

- Berlin City Challenge 2021 was us trying to relaunch international activities after corona with a combination of wanting to bring a good first step for people who had not traveled with FDF before, but at the same time widening our base of skills, knowledge and experience in our volunteers, fortæller Adric Constantinou-Etheredge om løbet. 

- For a first try and a proof of concept, it went very well. ALL the FDF teams were doing something international with FDF for the first time and the evaluation forms we have gotten back are full of praise and great suggestions for improvement, fortsætter han. 

I forlængelse af den positive feedback, Internationalt Forum har fået, er det planen, at City Challenge-løbene skal være et tilbagevendende format, der hvert år inviterer unge FDFere til at opleve en ny storby fra nye vinkler – og sammen med andre unge fra andre lande. I 2022 går turen efter planen til Amsterdam. 

Om at være udvalgsmedlem:

Rent praktisk foregår størstedelen af Internationalt Forums fysiske møder som møder i arbejdsgrupperne, mens der er færre, fælles samlinger for hele udvalget. 

- We meet in the subgroups about 6-8 times a year, as a whole forum twice a year including a working weekend, fortæller Adric Constantinou-Etheredge. 

Og selvom Internationalt Forum særligt har fokus på mulighederne udenfor Danmarks grænser, er det ingen forudsætning for at være med, at man fx taler flydende engelsk, eller at man selv har rejst verden rundt: 

- The IF aims to be open to as many people as possible. We don’t have an expectation of the number of times you have travelled or places you must have visited. We have some around the table, who have been to more than 30 countries and some, who have been to less than 5! siger Adric Constantinou-Etheredge. 

Han understreger, at en forskellighed i frivilliggruppen giver en dynamik i udvalgets arbejde, der delvist spejler den dynamik, der opstår, når man som FDFer møder nye mennesker udenfor FDFs – og Danmarks – grænser: 

- There is richness in our diversity of members, but we can always be more diverse. That mirrors our view looking outwards at the organizations, we connect to from different countries. Some focus on play, some on making strong democratic structures, some on faith development and some on discipline! We enjoy being able to learn from these different ways of achieving the aim of Christian youth work and sharing the FDF way, fortæller Adric Constantinou-Etheredge.

Samtidig er det et vigtigt fokus i udvalget, at de frivillige også selv får muligheden for at udvikle sig og sætte egne mål i deres arbejde i Internationalt Forum:   

- Do you want to create a training course for young people from around Europe, we can lead you through the steps to achieve that. Do you want to lead a large scale event like the city challenges, again we can take your hand and show you the path that will give you the skills, knowledge and experience to do that. Even if you want to be the future chairman of the International Forum, we can help you achieve that goal through international experiences, taking part in projects and learning the "behind the scenes" part of it in a way you are comfortable with, siger Adric Constantinou-Etheredge.

Om FDF-årets højdepunkt - ifølge udvalget:

Fordi Internationalt Forums aktiviteter og tilbud er spredt over hele året, har Adric Constantinou-Etheredge svært ved at nævne ét enkelt højdepunkt på FDF-året. Han peger i stedet generelt på dét at facilitere møderne mellem de unge fra FDF og andre lande, og på nært hold at opleve, hvordan de unge vokser i mødet med hinanden, som det særlige i arbejdet i Internationalt Forum: 

- Facilitating the meeting of young people from different cultures and backgrounds is the gold we are all working towards. Giving those experiences of an intercultural meeting through sharing games, songs and activities is how FDF shares its values, whether it’s through a training course in Transylvania or hosting a group of young people from South Africa on the national camp. We get to see one of the core FDF-values in action, watching young people actually meet the world using FDF as a “ståsted”, afslutter Adric Constantinou-Etheredge

Om udvalget - ultra kort: 

- Playful, Weird, Wonderful!

Arenaportræt-serien: 

Arena er den fælles betegnelse for FDFs arbejdsgrupper, fora, udvalg og redaktioner, som laver et stykke arbejde i landsforbundsregi. Med Arenaportrætterne kommer vi tæt på de mange enheder, der findes i FDFs Arena, og bliver klogere på deres arbejdsopgaver, særlige fællesskab og deres højdepunkter på FDF-året.