Arenaportræt: Mød Landslejrudvalget 

Bliv klogere på Landslejrudvalget og deres arbejde.

06. Jul 2021
Ida Sofie Kristensen

Foto: Alexander Neergaard

Om præcis et år på denne dag mødes vi til FDF Landslejr 2022 på Sletten. I den anledning fortæller landslejrchef Simon Stagis om arbejdet i Landslejrudvalget (kaldet LLU) og om at skabe en landslejr fra bunden; fra de første spæde drømme til den lavpraktiske afvikling af FDFs største lejr. 

Om LLU og arbejdsopgaverne:

FDF Landslejr er FDFs største nationale arrangement. Lejren afvikles hvert femte år for mere end 12.000 deltagere og er af samme grund en oplevelse af de helt store i mange FDFeres bevidsthed. Landslejr er noget, man taler om og glæder sig til og – for nogles vedkommende – også planlægger flere år i forvejen. 

- Det anderledes ved LLU er jo, at udvalget igangsættes, udfører arbejdet og derefter nedlukkes igen – i modsætning til andre udvalg og arbejdsgrupper i Arenaen. Landslejrudvalget nedsættes mere end to år før lejren, og arbejdet afsluttes seks måneder efter lejren, fortæller Simon Stagis. 

For de fleste FDFere breder landslejrstemningen sig først for alvor i året op til landslejrens afvikling; når der fx afholdes Kick-Off, eller når indbydelsen til fortræningsweekend lander i kredsen. Men for LLU er det anderledes. Forud for alt dette går mange måneders drømme og arbejde.   

- At skabe en landslejr kan sammenlignes med at gå op ad en lang trappe. De første skridt tages, når vi mødes første gang, derefter når vi finder et formål, et tema, skaber visionerne for lejren. Det er der, vi lægger fundamentet til alt det, vi ønsker os, at børn, unge og voksne skal opleve og tage med sig hjem fra landslejren – men vi går jo aldrig alene! For det er ikke LLUs landslejr, men hele FDFs. Så vi forsøger også hele tiden på at suge til os fra kredse, landsdele og FDFs mange andre arrangementer, så landslejren, der jo netop er vores største fælles arrangement, taler ind i den retning, som FDF generelt har, fortæller Simon Stagis videre. 

Som de næste trin på trappen mod landslejren fremhæver Simon Stagis de mange praktiske planlægningsopgaver. Heriblandt er der altid en vigtig opgave i at finde ud af, hvornår landslejren faktisk skal ligge, hvordan man skal tale til lejrens målgruppe mv. 

- Og når tiden så begynder at spidse til, så handler det om at få samlet trådene og finde og samarbejde med en masse gode frivillige FDFere fra hele landet, der har lyst og mod på at bære landslejren frem mod det, den skal ende med at blive. Det er alt fra de mange landslejrudvalgs forpersoner og medlemmer til medarbejdere på lejren. På den måde er der også en enorm kontaktflade med det brede frivillige FDF-landsskab i hele Danmark i LLUs arbejde, påpeger Simon Stagis. 

- Vi laver alle sammen den samme landslejr, fortsætter han. 

- Vi mødes løbende med udvalgene i løbet af planlægningsperioden og har generelt løbende kontakt. Mange udvalg har meget at gøre med hinanden på kryds og tværs, så det er et kæmpe komplekst puslespil, og i LLU har vi en lille krog i det meste hele tiden. Det er både udfordrende og sjovt, og vi lærer hele tiden, hvordan vi bliver bedre.

På selve landslejren spiller LLU fortsat en rolle, når der skal koordineres, tages beslutninger eller foretages ændringer i fx programmet. 

- Det er klart, at vi jo skal være til stede og klar til fx at støtte op om udvalgenes arbejde eller håndtere eventuelle udfordringer undervejs på lejren. Men som udgangspunkt har vi forhåbentligt lavet vores forberedelser så grundigt, at der også er tid til ”bare” at være på landslejr og nyde oplevelsen og fællesskabet sammen med vores familier, vores kredse og de mange tusinde andre deltagere, smiler Simon Stagis. 

Sidst men ikke mindst understreger han desuden, at der også er en række arbejdsopgaver for LLU, når landslejren er afsluttet. Her venter ikke alene regnskabet med opgørelsen over lejrens økonomi, men også opsamlingen på den lange arbejdsproces og evalueringerne fra børn, ledere, kredse, udvalg, LLU selv osv.  

- Det er så vigtigt, at den viden, vi tilegner os undervejs, ikke går tabt eller bliver glemt, fordi der er langt mellem landslejrene. Derfor samler vi op på alle de områder, vi finder vigtige og nødvendige, hen over efteråret efter en landslejr, for så til sidst at overlevere det hele til FDFs hovedbestyrelse, fortæller Simon Stagis.

Om at være udvalgsmedlem:

Den absolutte driv- og sammenhængskraft i LLU er medlemmernes store passion og kærlighed til landslejren.  

- Vi kommer fra alle dele af landet; nogle kendte hinanden, da vi startede arbejdet, og andre mødtes for allerførste gang. Men det, vi har til fælles, er, at vi brænder for at skabe fantastiske sommerlejroplevelser – i det her tilfælde den største sommerlejroplevelse – for FDFs børn og unge, fortæller Simon Stagis. 

- Samtidig er landslejrens planlægning som nævnt en lang proces; så som udvalgsmedlem skal man have lysten til at bruge meget af sin tid over flere år på at skabe den landslejr, vi drømmer om. Vi holder fx en masse aften- og weekendmøder, taler sammen i telefon og på mail, og vi kommunikerer både indbyrdes og med andre FDFere, med kommuner, samarbejdspartnere osv. Det er et stort maskineri, og man skal have lyst til at være en del af drivkraften og få tandhjulene til at køre. 

Selvom den primære opgave for LLU således er at skabe rammerne for landslejren, peger Simon Stagis også på vigtigheden i at prioritere hinandens selskab ud over den praktiske lejrplanlægning:  

- Vi er naturligvis et arbejdsfællesskab, men samtidig er vi også et socialt fællesskab, der laver andre ting sammen. Vi mødes, laver mad, griner, leger, taler sammen og lærer hinanden at kende som hele mennesker undervejs. Vi er sociale og nyder hinandens selskab enormt meget; så pludselig står man med hinandens børn på armen eller har styr på hinandens yndlings-is. Netop dét, at vi også laver noget sammen ud over at planlægge landslejr, får ilden til at brænde og gør det muligt for os som udvalg at løbe stærkt og samme vej, når vi skal det, understreger Simon Stagis.

Om FDF-årets højdepunkt - ifølge udvalget:

Der er kun landslejr i FDF hvert femte år. Og derfor er der, ifølge Simon Stagis, også noget ganske særligt ved dagen, hvor en landslejr tager sin begyndelse. 

- Men jeg tror alligevel, at højdepunktet for os bliver det øjeblik på landslejren, hvor vi sidder sammen som udvalg til fælleslejrbålet på et alt for lille liggeunderlag, ser ud over de mange tusinde forbundsskjorter og mærker suset ved at “Nu letter vi”! At se rundt på børn, unge og voksne, der bare har det fedt – det bliver fantastisk. Og at deltagerne så for øvrigt slet ikke aner, hvem vi er, det er jo fuldstændig lige meget – når vi oplever og skaber landslejren sammen!

Om udvalget - ultra kort:

- Vilje, gåpåmod og stjernestunder! 

Arenaportræt-serien: 

Arena er den fælles betegnelse for FDFs arbejdsgrupper, fora, udvalg og redaktioner, som laver et stykke arbejde i landsforbundsregi. Med Arenaportrætterne kommer vi tæt på de mange enheder, der findes i FDFs Arena, og bliver klogere på deres arbejdsopgaver, særlige fællesskab og deres højdepunkter på FDF-året.