Arenaportræt: Mød March og lejr-udvalget 

Bliv klogere på March og lejr-udvalget og deres arbejde

05. Mar 2021
Ida Sofie Kristensen

Foto: Christian Kyed

FDFs sangbog March og lejr udkommer hvert år til marts. Formanden for March og lejr-udvalget, Lise Piltoft Jørgensen, fortæller her om udvalgets arbejde med at skabe hvert års sangbog og om, hvad der skal til for at blive en del af deres musikalske fællesskab.

Om March og lejr-udvalget og arbejdsopgaverne:

Lise Piltoft Jørgensen indleder med et kort oprids af udvalget, som det ser ud i dag: 

- Lige nu er vi 6 medlemmer, og vores opgave består delvist af at lave selve sangbogen, der udgives en gang årligt, og af at styrke og udvikle musiklivet i FDF mere generelt. Selve produktionsdelen ligger ret fast, og vi følger en produktionsplan hen over året, for sangbogen skal jo være klar til udgivelse i starten af marts. Vi modtager løbende input fra frivillige, der enten selv skriver sangene fra bunden eller som har ideer til sange, de mener, ville være gode at få med i den kommende sangbog. Dernæst sætter vi os ned på et meget langt møde, typisk engang i august, og synger samtlige sange igennem, taler om dem, vejer fordele og ulemper op mod hinanden og vurderer, hvordan de passer ind i den type sangbog, March og lejr er. 

En anden del af produktionen er indspilningerne af sangene i sangbogen, der efterfølgende lægges på bl.a. Spotify. 

- Vi indspiller både sangene med og uden vokal, og sidstnævnte er bl.a. til hjælp for nogle af de kredse, der ikke har frivillige voksne, der kan spille musik til fællessangen hjemme i kredsen. Så kan de i stedet bruge vores musik, når de øver de nye sange sammen med børnene, fortæller hun videre. 

Til spørgsmålet om, hvad der ligger bag udvalgets arbejde med at udvikle musiklivet i FDF, svarer Lise Piltoft Jørgensen: 

- Vi samarbejder bl.a. med andre af FDFs udvalg, der også brænder for at udvikle musikken i FDF; f.eks. er orkesterudvalget og bandudvalget jo oplagte samarbejdspartnere for os. Sidste sommer udviklede vi et helt mødemateriale, der kunne bruges sammen med sangene i sangbogen, og i sommers afholdt vi et sangskriverkursus i samarbejde med Landslejrudvalget. Vi håber at gøre noget tilsvarende igen! Og så har vi generelt masser af plads til den gode, nye idé, så længe den støtter op om udvalgets formål og det gode musikarbejde i FDF, siger Lise Piltoft Jørgensen. 

Om at være udvalgsmedlem:

Ifølge Lise Piltoft Jørgensen behøver man hverken være nodekyndig, korsanger eller kunne spille et instrument for at deltage i March og lejr-udvalgets arbejde: 

- Vi har naturligvis brug for folk, der er dygtige til musik på både et teoretisk og praktisk plan, men vores erfaring viser, at der er lige så meget brug for folk, der bare brænder for fællessangen og det, den kan i FDF. Og forbundet rummer jo heldigvis begge typer! Det giver nogle gode samtaler, når vi kommer med forskellige tilgange og har forskellige øjne på tingene. Men det er klart, at man skal trives med en god portion sangnørderi, hvis man skal være med i March og lejr-udvalget; for det kommer vi nok ikke udenom, at der er en del af, fortsætter Lise. 

Om FDF-årets højdepunkt - ifølge udvalget:

FDFs årshjul er fuld af begivenheder, men særlig én har ikke overraskende central betydning for March og lejr-udvalget. 

- Højdepunktet på året giver jo næsten sig selv for os, smiler Lise Piltoft Jørgensen. Det er naturligvis til marts, når årets sangbog omsider udkommer og kan tages i brug ude i kredsene. Det er her, vi ser resultatet af de mange måneders arbejde, der ligger bag hver eneste udgivelse af March og lejr, vi får feed-back på de nye sange og ser dem få liv og og blive sunget af FDFere i hele landet. 

- Samtidig er det super fedt at se den stolthed, den færdige sangbog giver hos de sangskrivere, der her får udgivet deres sange for første gang. Man har en tendens til at glemme, at mange af sangene jo laves fra bunden af engagerede frivillige, der brænder for musikken i FDF og som lægger et stort stykke arbejde i at producere en sang, de mener, er egnet til vores alle sammens March og lejr.  

Om udvalget - ultra kort: 

Fællessang, produktion og... rasleæg!

Arenaportræt-serien: 

Arena er den fælles betegnelse for FDFs arbejdsgrupper, fora, udvalg og redaktioner, som laver et stykke arbejde i landsforbundsregi. Med Arenaportrætterne kommer vi tæt på de mange enheder, der findes i FDFs Arena, og bliver klogere på deres arbejdsopgaver, særlige fællesskab og deres højdepunkter på FDF-året.