Arenaportræt: Mød Samfundsengagementsudvalget 

Bliv klogere på Samfundsengagementsudvalget  og deres arbejde.

09. Apr 2021
Ida Sofie Kristensen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Samfundsengagementsudvalget hører til de nyere udvalg i FDFs Arena. Udvalgets næstformand, Maria Mølholm, fortæller her om de arbejdsopgaver, udvalget har på deres bord og om et åbent fællesskab med plads til både nye, gamle og ikke mindst masser af debat.

Om Samfundsengagementsudvalget og arbejdsopgaverne:

Siden oprettelsen i foråret 2019 har det overordnede mål med Samfundsengagementsudvalgets arbejde været at understøtte, at FDF danner ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere. Adspurgt opdeler Maria Mølholm udvalgets opgaver i to dele. Den første del drejer sig om arbejdet internt i FDF:

- Først og fremmest består vores arbejde i at blive skarpe på, hvad samfundsengagement er eller kan være i en FDF-sammenhæng, og vi arbejder med at sætte den forståelse i spil i forskellige konkrete FDF-projekter. Da GLOBUS for nyligt lavede et sommerlejrmateriale om verdensmålene, var det fx oplagt, at vi bød ind på de emner, der direkte relaterede sig til samfundsengagement. Derfor var det også os, der lavede afsnittene om bl.a.  kvalitetsuddannelse, ligestilling og anstændige jobs i det materiale, fortæller Maria.

Maria Mølholm peger også på, hvordan udvalget har en rolle at spille som rammeskabere for debat om samfundsengagement mellem andre frivillige i FDF: 

- Det giver god mening for os at være til stede der, hvor FDFere i forvejen mødes og snakker sammen - allerhelst på tværs af kredse, landsdele, interesser osv. Det kunne fx være på FDFs kurser, på landsmødet eller på landslejr. Når vi aktivt sætter gang i snakken om FDFs rolle i samfundet og lytter til den debat, der opstår, bliver vi klogere på de forskellige perspektiver, der er på samfundsengagement i FDF mere generelt. Og det kan vi bruge i vores udvalgsarbejde fremadrettet. 

Udvalget har, som et led i arbejdet med FDFs udviklingsmål, også haft det som en del af deres arbejdsopgaver at udvikle moduler til uddannelse af medfortællere i og af FDF. Modulerne, der dog den seneste tid har været udfordret af coronaen, er bl.a. blevet afholdt for FDFs ungdomsrepræsentanter og online på et Lederkursus. 

Den anden del af udvalgets arbejde har et mere eksternt fokus. Der ligger bl.a. en udvalgsopgave i at være med til at sikre, at FDFs stemme er repræsenteret ved arrangementer og begivenheder i samfundet, hvor ambitionen kan bringes i spil, og hvor FDF dermed kan markere sig på den civilsamfundspolitiske dagsorden:  

- Oplagte eksempler på den type arbejde er, når vi er med til at repræsentere FDF på Folkemødet på Bornholm eller Ungdommens Folkemøde, fortæller Maria Mølholm.

- Men vi kan også deltage som delegerede for FDF ved arrangementer i DUF eller i andre sammenhænge, hvor FDFs formål, ambition og aktiviteter taler ind i eller kan bidrage til en aktuel debat.

Om at være udvalgsmedlem:

Samfundsengagementsudvalget tæller p.t. 8 frivillige. Og selvom flere af medlemmerne ifølge Maria Mølholm har en stor interesse for politik generelt, er det hverken et krav eller en forventning, at man interesserer sig for – endsige ved noget om – politik for at være med i udvalget:

- Det absolut vigtigste er, at man har lyst til at arbejde aktivt med samfundsengagement i FDF-regi, at man har lyst til at indgå i dialog med andre FDFere om, hvad det betyder i lige præcis vores organisation, og at man har lyst til at udvikle vores arbejde med det i fremtiden, fortæller Maria.

Hun peger på, at det kan være en fordel at have et vist kendskab til FDFs opbygning som organisation og at kende til FDFs formål, ambition og strategi, når man er med i udvalget:

- Det er jo det fundament, vi står på i alt, hvad vi foretager os – samfundsengagement er tilmed en af de fire pinde under ambitionen - og hvis man har den grundlæggende forståelse for FDFs infrastruktur på plads, bliver tingene lidt nemmere fra start. Det er dog slet ikke et krav for at være med, at man kender til det på forhånd, for man kommer helt sikkert til at lære mere om det undervejs, tilføjer Maria.

Samfundsengagementsudvalget er som relativt nyt udvalg stadig ved at gro deres rødder i FDF – og Maria Mølholm understreger, at de derfor særligt har brug for frivillige, der har lyst til at skabe fremtidens rammer for udvalgsarbejdet: 

- Vi hører meget gerne fra folk, der holder af at tænke kreativt og som kan se nye potentialer for, hvordan vi bedst kan arbejde med samfundsengagement i FDF fremover, opfordrer Maria.

Om FDF-årets højdepunkt - ifølge udvalget:

Samfundsengagementsudvalgets arbejde har i høj grad været påvirket af coronaen og de dertilhørende begrænsninger. Når restriktionerne engang igen tillader det, fremhæver Maria Mølholm særligt de tidspunkter, hvor udvalget kan mødes og debattere med andre, som højdepunkter på FDF-året:

- Det er klart, at vi glæder os til igen at kunne komme ud, mødes og indgå i en dialog med folk både i og udenfor FDF om FDFs rolle i samfundsengagementssammenhænge. Derfor er Folkemødet på Bornholm eller vores eget landsmøde nogle absolutte højdepunkter for os i FDF-kalenderen. Det er der, vi mærker energien, lysten til at skabe nyt og får nye ideer og input med hjem i tasken til vores videre arbejde, afslutter Maria Mølholm.

Om udvalget - ultra kort: 

Debatlyst, kreativitet og …. Engagement!

Arenaportræt-serien: 

Arena er den fælles betegnelse for FDFs arbejdsgrupper, fora, udvalg og redaktioner, som laver et stykke arbejde i landsforbundsregi. Med Arenaportrætterne kommer vi tæt på de mange enheder, der findes i FDFs Arena, og bliver klogere på deres arbejdsopgaver, særlige fællesskab og deres højdepunkter på FDF-året.