Arkitektkonkurrence: fremtidens spejderhytte og kredshus

Prækvalifikationen til arkitektkonkurrencen om udvikling af fremtidens spejderhytte og kredshus er åben.

23. Feb 2023
Rasmus Lind

Den A.P. Møllerske Støttefond inviterer, i samarbejde med FDF, KFUM-Spejderne, DDS og foreningen Spejderne, tegnestuer – også gerne mindre tegnestuer – til at søge prækvalifikation til konkurrencen om udvikling af fremtidens spejderhytte og kredshus.
 

Visionen og konkurrenceopgaven

Ambitionen er at udvikle en nytænkt, optimeret og bæredygtig spejder-/FDF-facilitet i høj arkitektonisk kvalitet, som kun rummer de mest nødvendige basisfunktioner. Rum for ophold og aktiviteter indtænkes i og omkring hytten i form af faste belægninger, overdækninger samt hel eller delvis afskærmning for vind, regn og kulde.

Facilitetens primære formål vil være at fungere som mødested og base for det aktive udeliv, hvor anvendelsen af rumligheder – både inde og ude – gentænkes i forhold til den traditionelle spejderhytte. Konstruktionen skal være robust og velegnet til det danske klima og skal kunne vedligeholdes med en minimal indsats fra brugerne.

I forhold til bygbarhed skal der tænkes i præfabrikation og modulbyggeri, idet det er tanken, at konstruktionen skal serieproduceres på fabrik med begrænset efterfølgende montage på stedet. Projektet har en budgetramme på 40 mio. kr. ekskl. moms. Indenfor denne ramme skal produceres så mange hytter som muligt, dog minimum 25.
 

Om konkurrencen

Konkurrencen er en projektkonkurrence, og det er hensigten, at vinderprojektet skal færdigprojekteres med henblik på serieproduktion. I løbet af en årrække vil omkring 25 lokale spejderforeninger og FDF-kredse rundt omkring i landet tildeles en hytte på baggrund af en ansøgning.

 • Det er hensigten at prækvalificere op til fire deltagere til konkurrencen.
 • Vinderen af konkurrencen får tildelt en rådgiveraftale. Værdien af rådgiveraftalen forventes at være ca. 2 mio. kr. ekskl. moms.
 • Til hver deltager, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i konkurrencen, udbetales et vederlag på 100.000 kr. ekskl. moms.
 • Konkurrencens sprog er dansk. Ansøgningen skal afleveres på dansk og arbejdssproget ved realiseringen vil være dansk.
 • Ansøgere (hovedrådgiver) skal være arkitekt cand.arch.
   

Kriterier for udvælgelse

Ansøgere skal have haft et overskud før skat i de seneste to regnskabsår. Det er ønskeligt med erfaring fra:

 • Træhusbyggeri
 • Hytte-, pavillon- eller shelterbyggeri
 • Præfabrikation og modulbyggeri
 • Bæredygtigt byggeri
 • Tiny house-byggeri
 • Byggeri til fritidsbrugere og foreningsliv

Udvælgelsen af deltagerne i konkurrencen vil ske ved en samlet vurdering af ansøgernes motivation og tilgang til opgaven samt erfaring med sammenlignelige projekter. Realiserede projekter vægtes højere end ikke realiserede projekter. 

Hvis flere end fire ansøgere har kvalifikationer, der er ligevægtige, vil de fire ansøgere, der samlet set vurderes at give et varieret deltagerfelt og den bedste konkurrence blive udvalgt.

Læs hele udbudsmaterialet, som blev annonceret den 21. februar, her.

 

Frist og aflevering af ansøgning

 • Annoncen er udsendt 21. februar 2023
 • Ansøgningsfristen er senest kl. 12.00 på iBinder, 22. marts 2023
 • Svar om udvælgelse forventes at blive udsendt 30. marts 2023
   

Tidsplan for konkurrencen

 • Konkurrencen udskrives 31. marts 2023
 • Orienteringsmøde (i Købehavn) 14. april 2023 kl. 10.00-12.00
 • Afleveringsfrist af konkurrenceforslag senest 15. juni 2023 kl. 12.00
 • Besked om vinder til deltagere ultimo juni 2023