Børneattester bliver digitale

Til december bliver kontrollen af børneattester elektronisk. Dette er lanceret af myndighederne. FDFs hovedbestyrelse har i den anledning besluttet at ændre på håndteringen.

07. Oct 2015
Christina Gro Hansen

Rettet 19/10

1. december 2015 er det blevet børneattesternes tur til at overgå til en digital version. I den anledning har FDFs hovedbestyrelse besluttet at ændre praksis omkring håndteringen af børneattester. Fremadrettet er det, en af kredsen udpeget børneattest-ansvarlig, der anmoder politiet om en børneattest på en leder, og denne, der efterfølgende får besked, og registrerer attesten i Carla.

– Digitaliseringen er uundgåelig, og kræver ændringer i vores praksis i FDF. Vi har vedtaget denne arbejdsgang for at tydeliggøre kredsenes ansvar og styrke deres arkivering og dokumentationsmuligheder, siger medlem af FDFs hovedbestyrelse Allan Frank Walther.

 

Bedre mulighed for dokumentation

I 2010 blev en ny folkeoplysningslov vedtaget. Den forpligter kommunerne til at føre tilsyn med kontrollen af børneattester i forbindelse med udbetaling af folkeoplysende midler. De fleste steder foregår det ved en årlig tro-love-erklæring, samt eventuelle stikprøver, hvor lokalforeninger mod forlangende skal kunne dokumentere, at man har indhentet attester. Dette bliver nemmere, når kredsene fremadrettet selv opbevarer attesterne.

– Idet erklæringerne fremadrettet opbevares lokalt, vil det blive det langt nemmere for kredsene at stille med dokumentation, når kommunen efterspørger det, siger Allan Frank Walther.

 

Den ansvarlige kreds

– Der skal fortsat være styr på børneattesterne. Med den nye model tydeliggøres det, at det er kredsene, der har ansvaret for, at der er indhentet attester på de voksne, der falder inden for lovgivningens krav og FDFs bestemmelser på området. I dag sender kredsen en blanket afsted, og så hører man reelt intet, medmindre der er noget galt. Fremover er man som kreds med i processen hele vejen. Forhåbentlig giver dette den rette opmærksomhed på attesterne. Vi har i FDF et stærkt tobenet system, der sikrer børn og unge; vores samværsregler og de lovmæssige børneattester, men kun hvis det til stadighed har vores fælles opmærksomhed, siger Allan Frank Walther.

I forhold til forbundets kurser og for medlemmer i landsforbundet, vil forbundskontoret også fremadrettet indhente børneattester på instruktører og kursusmedarbejdere, hvis der ikke på forhånd er registreret attester på dem i Carla.

 

Hjælpen er nær

FDF og forbundskontoret står klar til at hjælpe kredsene med at komme i gang med den nye model.

 – Vi er klar over, at det her kan give nogle udfordringer rundt omkring, og man skal derfor endelig kontakte os, hvis man synes, den nye model volder problemer, eller giver konkrete udfordringer, siger administrationschef Morten Frouvne Vincentz. Forbundskontoret arbejder på at have en webside klar med råd og vejledninger inden overgangen til det nye system. 


Håndtering af børneattester efter 1. december

  1. Den børneattest-ansvarlige i kredsen indhenter navn og cpr-nummer på den leder, der skal tjekkes.
  2. Via Politi.dk anmoder den børneattest-ansvarlige om en børneattest på vedkommende.
  3. Politiet sender via e-Boks en anmodning om samtykke til lederen, der skal tjekkes.
  4. Når personen har givet sit samtykke via nemID, sendes attesten til kredsens e-Boks.
  5. Børneattesten arkiveres lokalt.
  6. Den børneattest-ansvarlige registrerer datoen i Carla.


Bliv klar til de digitale børneattester

  • Beslut hvem der skal varetage kredsens børneattester. Rollen kan tildeles to personer. FDF anbefaler, at det er personer fra kredsledelsen eller kredsbestyrelsen. Forbundskontoret kan tildele rollen børneattest-administrator, og sikrer samtidig kontrol af børneattest på ledere med denne rolle.
  • Bestil et CVR-nummer til kredsen, hvis det endnu ikke er gjort.
  • Bestil medarbejdersignatur til den, der skal håndtere børneattesterne.
  • Opret en e-Boks til kredsen, hvis I endnu ikke har gjort det