Nedsat kontingent for voksne i FDF

FDFs landsmøde vedtog enstemmigt landsforbundets budget for 2017-2018. Der afsættes penge til at understøtte kredsenes kommunikation samt en udfasning af mediekontingentet. Det betyder i praksis nedsat kontingent for medlemmer over 18 år.

20. Nov 2016
Christina Gro Hansen

FDFs kasserer Allan Frank Walther på talerstolen.

Foto: Thomas Heie Nielsen

FDFs landsmøde har som en del af landsforbundets budget besluttet at udfase det nuværende mediekontingent over max fire år. Konkret sænkes mediekontingentet for voksne med 15 kroner i 2017 og yderligere 15 kroner 2018, mens medlemskontingent i samme periode stiger med henholdsvis 10 og 5 kroner. Samlet set betyder det altså, at det samlede kontingent for voksne medlemmer i FDF falder med knap fire procent over en toårig periode, fra 405 kroner i 2016 til 400 kroner i 2017 og 390 kroner i 2018.

Egenbetaling på medierne fjernes

Mediekontingentet har eksisteret, siden FDF LEDEREN i 2010 overgik fra direkte abonnementsbetaling til at blive en del af forbundets budget. Men nu har landsmødet altså besluttet helt at fjerne egenbetaling på medierne.

- Vi vil gerne sikre en simpel og transparent kontingentmodel ud fra princippet ’et medlemskab, ét kontingent’. Og når vi så samtidig har medlemsvækst mener vi, at det er et godt tidspunkt til at sige farvel til mediekontingentet, siger FDFs kasserer, Allan Frank Walther.

Mediekontingentet på 20 kroner for børn sænkes ligeledes med 5 kroner i henholdsvis 2017 og 2018, men her vil stigningen i det ordinære kontingent samlet give en mindre stigning i kontingent fra 375 i 2016 til 380 kroner i 2017 og 2018.

Ifølge kassereren er det helt bevidst, at det er lederne, der skal få gavn af kontingent-reduktionen.

- Det er de lokale kredse og lederes fortjeneste, at vi har fået medlemsvækst i FDF. Derfor mener vi, det er naturligt at anerkende den store frivillige indsats ved at holde kontingentet for voksne i ro i et par år, siger han.

Nye hjemmesider til kredsene

I FDFs budget for de kommende to år er der også afsat 800.000 kroner til at udlevere og implementere FDFs ambition og de udviklingsmål om ’FDF i samarbejde’ og ’Fællesskab og relationer’, som landsmødet netop har vedtaget. Der er også afsat midler til at styrke kredsenes kommunikation – både i form af et nyt kredsCMS samt midler fra medlemspuljen til en nyansat kommunikationsmedarbejder, der skal hjælpe kredsene med mere proaktiv og synlig kommunikation lokalt.