”Der er noget at glæde sig til!”

Forårstid er VM-tid. Forperson for Væbnermesterskabsudvalget (VMU) Christian Cannon, fortæller om forberedelserne frem mod Væbnermesterskabets start og om de forholdsregler, udvalget har taget for at sikre arrangementet i en omskiftelig tid.

11. Feb 2021
Ida Sofie Kristensen

Foto: Jacob Warrer

Siden landslejrens udsættelse har udvalget bag Væbnermesterskabet, VMU, arbejdet på at kunne stable et ekstraordinært Væbnermesterskab på benene i 2021. Væbnere, seniorvæbnere og seniorer fra hele landet kan derfor se ivrigt frem til starten af marts, hvor VM traditionen tro vil tage sin begyndelse – næsten som normalt og alligevel slet ikke.

For at sikre Væbnermesterskabet bedst muligt mod coronaens foranderlige restriktioner, har VMU nemlig taget en række forholdsregler og i visse tilfælde ændret helt på dele af konkurrencen:

- Netdelen bliver i store træk som vi kender den, selvom vi nok alle sammen er blevet endnu dygtigere udi brugen af computere og digitale aktiviteter det sidste år, fortæller Christian Cannon.

- Ved det første hotspot, der afholdes den 13. marts, har vi ændret en helt grundlæggende regel i forhold til det, folk normalt kender. Almindeligvis skal man være fysisk sammen med sin patrulje, når man løser opgaver i Væbnermesterskabet, men fordi der stadig er usikkerhed omkring mulighederne for at mødes i patruljen til marts, har vi valgt at lave hotspottet virtuelt. Det betyder, at patruljemedlemmerne skal sidde hver for sig bag skærmene hjemmefra, men at man selvfølgelig stadig skal arbejde og løse opgaverne sammen med sin patrulje, forklarer Cannon.

VMU har stadig flere muligheder for afviklingen for hotspot 2 i spil. Det andet hotspot falder i april, og det er derfor endnu for tidligt at spå om, om og hvordan man eventuelt kan mødes med sin VM-patrulje.

- Vi skal selvfølgelig overholde de regler og anbefalinger, der gælder for FDF aktiviteter, men samtidig håber vi selvfølgelig, at landet er lukket mere op til april og at hotspot 2 kan få et mere fysisk format, siger Christian Cannon

En VM-finale bliver til seks VM-finaler

Væbnermesterskabets kulmination, Finalen, får ligeledes et radikalt andet format i 2021. Fremfor den ene, samlede finale, der normalvis finder sted i hovedstadsområdet i maj, afvikles der i år seks forskellige finaler fordelt over hele landet. Alle seks finaler holdes samtidig i Kristi Himmelfartsferien, og de bliver alle helt identiske. Der er lige mange point, oplevelser og poster i hver finaleby, så alle patruljer har lige store chancer for at løbe af sted med sejren.

At dele finalen op i seks sker for at sænke antallet af mennesker, der samles, stimler sammen ved posterne og mødes i den offentlige transport under afviklingen af finalen. Selvom der er færre patruljer pr. finaleby, etableres der ikke fælles lejrpladser i byerne.

- Vi ved ikke, hvilket forsamlingsloft og hvilke regler vi er underlagt til maj, siger Christian Cannon. Vi har derfor forsøgt at finde et format, hvor både vi i VMU, patruljelederne, postmandskab og hjælperne omkring VM kan planlægge med så høj gennemførselssikkerhed som muligt. Det er langt nemmere at tage forholdsreglerne nu og planlægge seks mindre og coronasikre finaler fremfor at skulle skalere et stort arrangement ned og planlægge om i sidste øjeblik.

”Vi trænger til at mærke fællesskabet”

Selvom både finalen og VM generelt bliver anderledes end normalt, er VMUs formand sikker på, at oplevelsen for deltagerne bliver lige så stor som altid:

- Vi skal stadig mødes – om end på nye måde –, lege, dyste og opleve sammen i det store fællesskab, VM er. Der er også stadig unikke håndlavede VM-dolke til de vindende patruljer - Dét bliver der ikke lavet om på, understeger Christian Cannon.

- Vi håber, at VM kan give folk oplevelsen af, at der er noget at glæde sig til for alle os, der trænger til at mærke FDF-fællesskabet, både i og på tværs af kredsene, afslutter han.