”Det var vigtigt for os, at vores sæsonopstart var en fælles kredsoplevelse”

En kredsleder fortæller om arbejdet med at lave online sæsonopstart i K25 Brønshøj

24. Jan 2021
Ida Sofie Kristensen

Foto: K25 Brønshøj. Billedet er taget ifm. et andet online børne/unge-arrangement i november 2020

Mens nedlukningen forhindrer fysiske FDF-møder, er online FDF blevet et alternativ i mange kredse. Hvordan kredsene hver især afvikler FDF online afhænger både af ledernes lyst og ideer, de tekniske muligheder og af kredsens størrelse og sammensætning.

Ida Kjellin, der er en af de tre kredsledere i K25 Brønshøj, fortæller her om arbejdet med at planlægge og afvikle en fælles online sæsonstart for alle K25s medlemmer under nedlukningen:

- Det var vigtigt for os, at vores sæsonopstart var en fælles kredsoplevelse – præcis som den ville havde været det, hvis der ikke var corona, men da vi samtidig er en relativt stor kreds med godt 270 medlemmer, så var det desværre udelukket at lave et møde, hvor børnene f.eks. kunne snakke med hinanden på kryds og tværs online. Det kan man nemmere gøre, hvis man laver online FDF i de enkelte klasser.

- Derfor blev formatet et slags lejrbålsshow, hvor vi som ledere havde forberedt og optaget nogle indslag på forhånd, som vi streamede ud til børnene på aftenen for sæsonopstarten.

Velkendt FDF på nye måder 

Ida Kjellin peger på, hvordan online FDF relativt nemt kan udformes, så det indholdsmæssigt mimer et fysisk møde. På den måde virker FDF-mødet stadig velkendt for børnene, selvom det er online: 

- Vi startede f.eks. planlægningen af vores sæsonopstart med at lave en liste over de ting, vi mener er vigtige elementer i et godt fælles kredsmøde, fortæller Ida Kjellin.

- Der skulle f.eks. være noget musik, en hilsen fra kredsledelsen, selvfølgelig en masse underholdning og et element af forkyndelse. Da vi havde de ting på plads, fandt vi ud af, hvordan vi på en sjov måde kunne passe dem ind i et online format; det blev bl.a. til et indslag med Bibel-aerobic, griner Ida Kjellin.

- På den måde blev sæsonopstarten i formen genkendelig for børnene, selvom de sad hjemme bag skærmene og ikke sammen i kredshuset som normalt, fortsætter hun.

Del den dybe tallerken

Ida Kjellin understreger også, at et godt samarbejde internt i kredsen gør arbejdet med at lave online FDF meget nemmere:

- I K25 har vi været gode til at dele viden og genbruge hinandens mødeideer på tværs af klasserne i kredsen. Selvfølgelig kan man ikke en-til-en genbruge et puslingeprogram til pilte, men med lidt tilpasning kan man ofte bruge rammerne for et møde til forskellige aldersgrupper. På den måde er det ikke op til hver leder at genopfinde den dybe tallerken til hvert eneste online-møde, fortæller Ida Kjellin.

Hun opfordrer også til at gøre brug af de samarbejdspartnere, man allerede har i kredsens netværk, f.eks. kirken og præsterne, når man skal lave online FDF:

- Vi har haft et løbende samarbejde med Brønshøj kirke i løbet af 2020 og i forbindelse med sæsonopstarten 2021 fik vi bl.a. vores præst til at afholde en gudstjeneste i den tomme kirke, som vi optog og fik med i vores opstartsstream til børnene. På den måde fik vi noget relevant og vigtigt FDF-indhold med, men leveret fra nogle andre end lederne. Det giver en god dynamik og afveksling i online-mødet.

Ida Kjellin henviser ligeledes til andre kredses arbejde med online FDF som et oplagt sted at hente inspiration og gode ideer til både indhold og afvikling:

- Det er så vigtigt, at vi rækker ud og bruger hinanden på tværs af kredsene. Der er masser af skønne møde-ideer derude, som nemt kan genbruges. Og samtidig skal man jo ikke være bange for at dele ud af sine egne ideer også; f.eks. i netværket eller via Facebookgruppen Leder-til-Leder.

Online FDF skal passe til kredsen

Selvom flere kredse i stil med K25 prøvede kræfter med online FDF i foråret 2020, er formen stadig ny for mange, og det kan være svært at gennemskue, hvor man skal starte; både teknisk og indholdsmæssigt. Ida Kjellin har en klar anbefaling til dem, der stadig er nye i det at planlægge online FDF-møder:

- Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke slår os selv oveni hovedet med alt for høje forventninger til vores online indhold. Som FDF-leder er man frivillig, og man skal lave den slags online FDF, der er plads til, og som man her engagement til, i hverdagen. Hvis man har den gode idé til et fælles online kredsmøde, er det fedt; hvis ikke, så er det også helt i orden med mindre klassemøder, små FDF-opgaver der kan sendes ud til børnene eller noget helt tredje. Lad vær med at tænke, at det skal være helt ligesom et fysisk FDF-møde at mødes virtuelt. For det bliver alligevel aldrig helt det samme, men derfor kan et online FDF-møde stadig være super sjovt, og det er oplagt at lege lidt med online-formen til man finder en, der passer til lige præcis den kreds eller klasse, man har, siger Ida Kjellin.

Hun slutter af med en generel ros til FDFs ledere:

- Jeg synes, at vi som ledere skal huske at klappe os selv og hinanden lidt på skuldrene, fordi vi, når vi f.eks. holder online FDF, stadig gør noget for børn og unge. Og børnene glæder sig til FDF, også selvom det er anderledes end normalt. At mødes til online FDF giver noget at se frem til, giver følelsen af noget genkendeligt og af at være en del af et fællesskab – og det har både børn og voksne virkelig brug for lige nu, slutter Ida Kjellin.