Ny grundlæggende lederuddannelse styrker lederfællesskabet i FDF Toftlund

FDF Toftlund har implementeret den nye grundlæggende lederuddannelse i deres kreds med god succes.

29. Jun 2021
Cecilie Bjaarup Nygaard

Foto: FDF Toftlund

I FDF Toftlund er lederne i fuld gang med at byde tre nye ledere velkommen i lederflokken. Til formålet har kredsen den seneste tid arbejdet indgående med FDFs nye grundlæggende lederuddannelse – og dét med god succes.

- Vi har brugt 12 ud af de 15 oplæringsemner indtil videre. Vi har planer om at tage de sidste med de andre ledere, og den afsluttende samtale vil vi have, når de nye ledere har været på lederkursus i landsdelen, fortæller kredsleder Alf Pedersen.

Lederkurserne i landsdelen blev i foråret aflyst på grund af corona, og de nye ledere må derfor vente til efteråret, hvor de afholdes igen.

God oplæring

De nye unge ledere har taget godt imod den nye lederuddannelse. FDF og kredsen var heller ikke helt fremmed for dem til at starte med, og derfor har nogle moduler også været mere relevante at dykke ned i end andre.

- Det er jo unge ledere, som er opvokset i FDF Toftlund, så de er ikke kommet udefra. Det har gjort det mere enkelt. Men lederuddannelsen har givet os nogle værktøjer, så man får snakket om, hvad det betyder at være leder. Som leder er man jo en rollemodel for børnene, fortæller Alf Pedersen.

Kredsen har valgt at lægge de forskellige emner i lederuddannelsen i forlængelse af de unges ugentlige FDF-møde. Her blev der serveret aftensmad efter mødet, hvorefter de tog 1-3 moduler på én aften. Kredsen erfarede, at nogle af modulerne passede godt at snakke om i forlængelse af hinanden på samme aften.

- Vi brugte en time eller to på at snakke tingene igennem på en aften. Da de unge er opvokset i kredsen, var nogle emner mere relevante end andre. De kender jo kredsen, så det var der ingen grund til at fortælle så meget om. Til gengæld gik vi meget i dybden med konflikthåndtering og håndtering af børn med særlige behov.

Alf Pedersen fortæller videre, at det er vigtigt for kredsen at give de unge vished for, hvem de skal tage fat i og spørge til råds, hvis der sker noget, der er svært at håndtere. Det har også været vigtigt at få sagt, at man ikke skal være bange for at spørge om hjælp. Her under corona har kredsen besluttet at køre forløbet helt selv, men tanken er, at de under forkyndelsesdelen gerne vil inddrage den lokale præst for at gå mere i dybden med tingene.

Styrket lederfællesskab

For FDF Toftlund har det forløbet gnidningsfrit at implementere den nye grundlæggende lederuddannelse. Alf Pedersen spurgte de nye ledere, om det kunne være noget, de kunne have lyst til. De var med på den, og de var meget motiverede for at blive klogere på, hvad det vil sige at være leder. Samtidig har arbejdet knyttet lederne bedre sammen og gjort det nemmere at tale sammen om svære emner.

- Vi har oplevet, at det har styrket lederfællesskabet. Det er ikke det samme som at have et ledermøde. Det er mere uformelt, og man får mulighed for at stille nogle andre spørgsmål. Vi oplever også, at de unge tør at stille nogle af de spørgsmål, som kan være svære at få stillet, når alle ledere er samlet. Så får vi nogle gode ting snakket igennem.

Start med det spændende

Et godt råd til kredse, som overvejer at begynde at bruge den nye grundlæggende lederuddannelse i deres kreds, er, at man skal starte med de moduler, som de nye ledere selv interesserer sig mest for. Så undgår man at tabe dem på forhånd.

- Flet gerne nogle af de moduler, som de nye ledere ikke synes er så spændende, sammen med nogle af dem, som de synes er spændende. Så bliver det hele lidt mere spiseligt. Det har fungeret godt for os, fortæller Alf Pedersen.

Han tilføjer desuden, at det fungerer virkelig godt at gøre det i forbindelse med et møde, hvor man kan spise aftensmad sammen.

- Det er nemmere at sætte tid af til det, når man alligevel er afsted. Så er det nemmere lige at afsætte en ekstra time eller halvanden. Det har også fungeret godt for os at sætte en tidsramme af. Så er det nemmere for folk at sætte tid af til det, og så kan man altid forventningsafstemme med hinanden undervejs i forløbet.

Klik på linket nedenfor for at læse mere om FDFs grundlæggende lederuddannelse og arbejde videre med modulerne i egen kreds: