Tag med til DUFs delegeretmøde 2021

Bliv repræsentant for FDF og en del af FDFs delegation til DUFs delegeretmøde 4. december 2021.

18. Oct 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Morten Rode

Har du lyst til at blive klogere på samfundsforhold, foreningsliv og demokrati fra et ungt perspektiv? Så kan du blive repræsentant for FDF og blive en del af FDFs delegation på DUFs delegeretmøde 4. december 2021.

På DUFs delegeretmøde kan du være med til at debattere og beslutte, hvad DUF som paraplyorganisation for FDF og 71 andre organisationer skal arbejde for i det kommende år.

Det er samtidig en oplagt mulighed for at blive klogere på FDFs samfundsengagement og på vores samspil med andre organisationer. Inden delegeretmødet bliver du klædt godt på af FDFs samfundsengagement-udvalg, så det er ikke et krav, at du kender til DUF i forvejen.

Praktiske oplysninger

  • DUFs delegeretmøde afholdes i Vejen Idrætscenter 4. december 2021.
  • Vi mødes i Vejen Idrætscenter allerede fredag d. 3. december og forbereder os.
  • Der vil være formøde i København d. 24. november sammen med de øvrige organisationer i Landssamrådet: De Grønne Pigespejdere, KFUM-spejderne, Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske spejderkorps, DUI-LEG, Virke og KFUM-KFUK i Danmark.
  • Der vil herudover blive afholdt et møde i FDF-delegationen en uges tid før delegeretmøde. Nærmere dato fastlægges i samråd med delegationens medlemmer.
  • Delegeretmødehæfte med dagsorden udsendes 5. november.
  • FDF dækker alle udgifter i forbindelse med din plads i delegationen (deltagergebyr, transport til møder, forplejning etc.)

Vi forventer, at du:

  • Er mellem 16 og 30 år gammel.
  • Tilstræber at deltage i Landssamrådets formøde d. 24. november om aftenen, enten ved fysisk fremmøde i København eller via online forbindelse.
  • Tilstræber at deltage i FDF-delegationens eget møde.
  • Afsætter fredag aften d. 3. december og hele lørdag d. 4. december til deltagelse i delegeretmødet.

Ansøgning

Ansøgning og eventuelle spørgsmål sendes på mail til forbundssekretær Stefan Buntzen på sb@fdf.dk senest d. 1. november 2021. I ansøgningen bedes du skrive lidt om dig selv og dit engagement som frivillig i FDF.