Klassenavne er en svær nød at knække

Arbejdsgruppen for navne og udtryk i FDF har leveret en historisk funderet rapport om klassenavne i FDF. Rapporten peger ikke på konkrete ændringer af de klassenavne, vi bruger i dag.

25. Jun 2018
Christina Gro Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

I forbindelse med arbejdet omkring profil, udtryk og identitet, som landsmødet igangsatte i 2016, blev der blandt andet nedsat en frivillig arbejdsgruppe med Stig Fog, FDF K25, som formand, der skulle se på FDFs navne. Opgaven var at undersøge, om der er navne og begreber i FDF, der hænger ved uden rigtig at give mening i dag. Navne som måske sender nogle andre signalerer, og dermed risikerer at stå i vejen for FDFs fortælling i dag. Udvalget blev bedt om at se på, om der i vores valg af navne og udtryk er sammenhæng mellem det, vi gerne vil signalere, og den måde, man opfatter os på.

Udvalget bag navnerapporten har selv valgt at fokusere på FDFs klassenavne (pusling til senior), og har undersøgt om der kunne findes nye klassenavne, der både kunne signalere progression i FDF og signalere overfor omverden, hvad FDF er sat i verden for. Arbejdsgruppen har lavet en grundig rapport, men er ikke kommet med konkrete anbefalinger til nye navne, der ville skabe bedre sammenhæng end i dag.

- Udvalget har med denne rapport grundigt belyst historikken bag vores nuværende klassenavne. Opgaven var at se på navne og begreber, og om muligt komme med forslag til landsmødets behandling. Det er en vanskelig opgave, når de historiske tråde er så lange, og vi må konstatere, at det ikke lykkedes udvalget at komme med et nyt og sammenhængende forslag, siger FDFs formand Jonas Laub Kolby Kristiansen.

FDFs hovedbestyrelse takker udvalget for rapporten, og har på den baggrund besluttet, at man ikke i denne landsmødeperiode vil gå videre med navne, sprog og begreber i FDF. Udvalgets rapport er nu frit tilgængelig for alle, og samtidig står det FDFere og kredse frit for at bringe egne forslag til landsmødet.  

 

Arbejdsgruppen for navne har bestået af:

  • Karne Lykkebo, tidl. FDF Søborg, Strategisk direktør og Partner i Geelmuyden Kiese
  • Martin Trolle, FDF Måløv, Creative Director hos McCann Health Nordic
  • Anders Klostermann, FDF Skovlunde, Underviser på Køge Handelsskole
  • Marie Grabow Westergaard, FDF Odense Ansgar, Pressechef Danske Spil
  • Stig Fog, FDF K 25 Brønshøj, Selvstændig