Få Go Play til dit lokalområde

14 kredse har siden september 2017 skabt leg i lokalområdet med Go Play. Nu har I også muligheden.

01. Mar 2018
Jasmin Sørensen

Go Play er en så stor succes i Faaborg, at FDF Svanninge-Faaborg, i samarbejde med kommunen og turistkontoret, vil oversætte kortene til tysk, engelsk og hollandsk. Foto: Mads Rasmussen.

Sidste år fik 14 kredse en legestander i deres lokalområde, der blev lanceret i forbindelse med Legens Dag; blandt andet ved havnebadet i Faaborg, ved Frederiksbjerg Skole i Aarhus og ved legepladser i Struer og Vejle. Vi kalder dem Go Play. 

I år har 20 kredse sammem mulighed for at skabe mere leg i lokalområdet. Og så er det helt gratis.

- Legestanderne har vist sig at være en rigtig god måde at udbrede kendskabet til FDF i lokalområdet og samtidig sætte fokus på legen. Derfor gentager vi konceptet fra sidste år, og giver igen legestandere til en række byer på Legens Dag, siger FDFs generalsekretær Morten Skrubbeltrang. 

I sørger for dette:

  • Udfyld tilmelding via linket i bunden.
  • Din kreds bestemmer sig for en passende placering af standeren.
  • Derefter kontakter I kommunen og får en tilladelse til opstilling af legestanderen. 
  • Når tilladelsen er givet, kontakter I jasmins@fdf.dk, og I vil modtage standeren.
  • I forpligter jer til at Go Play-standeren står klar 1. september 2018.
  • Vi vil bede jer om at fylde flere kort i, når displayet løber tør, og generelt holde øje med, at der ikke sker hærværk på standeren; og i så fald give besked. 
  • Har I lyst til at gøre noget ekstra ud af lanceringen, er I meget velkomne. Måske invitere borgmesteren eller på anden måde markere dagen. 

Det sørger vi for:

  • FDF Friluftscenter Sletten vil producere standerne, og vi laver postkortene fra centralt hold.
  • Vi står til rådighed, hvis I behøver hjælp ift. at søge tilladelse hos kommunen. 
  • I forhold til PR og omtale, vil vi sørge for at kontakte dagblade, ugeblade, regionalradio og -tv op til den 1. september 2018. Sørger I selv for PR, giv da besked.

Standerne kan opstilles i byparker, på torvet eller ved en seværdighed, hvor der naturligt kommer familier, foreninger, skoleklasser, børnehaver osv., og udgangspunktet er, at standerne sættes op for et år. 

Standerne uddeles efter først-til-mølle-princippet, og gives til de første 20 kredse eller de, som er tilmeldt inden 1. april. 

Hvad er Go Play?

Man kunne godt se det som en legestation i miniformat. Det er et display med et antal postkort, hvor der på forsiden er en tegning, og på bagsiden beskrives en leg fra FDFs legedatabase. Derudover står der en kort tekst om FDF og leg. Besøgende på legepladser, eller forældre, der skal holde børnefødselsdag kan tage et par postkort og sætte legen i gang. 

Legens Dag

FDF har på forskellig vis inviteret til Legens Dag første lørdag i september siden 2010. Legens Dag handler om leg, Legen er vigtig, og FDF vil gerne inspirere børn, unge og voksne til at lege mere, samtidig er Legens Dag en måde at skabe synlighed omkring FDF og vores værdier. 

 

Der er nu tilmeldt det maksimalt tilladte antal kredse, og vi har derfor lukket for tilmeldinger. Tak til alle interesserede.