Fælles nytårskur samlede ledere i landsdel 6

Til en corona-udskudt nytårskur i midten af april fik 40 ledere fra landsdel 6 styrket relationerne på tværs og delt tanker om netværk i deres landsdel.

02. May 2022
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Kasper Henriksen

Den røde løber var rullet ud, og lyskæder hang fra loftet, da flere end 40 ledere fra landsdel 6 mødtes til nytårskur en lørdag midt i april. Landsdelens årlige nytårskur på Lærkeskolen i Aarup – i første omgang udskudt af vinterens coronanedlukning – var noget, lederne havde set frem til. Både for at drøfte og udvikle landsdelens fremtidige netværksstruktur, men også for at styrke relationerne på tværs. Ud over ideudveksling og sparring lederne imellem bød aftenen også på tre-retters-festmiddag og forskellige underholdende indslag.

Netværk under lup

Under temaet ‘Vores netværk’ tog lederne del i forskellige workshops for at udfordre den måde, netværkene i dag er sat sammen på, drøfte hvad der virker godt, og hvordan strukturen kan understøtte, at netværkene fremover bliver endnu mere meningsfulde for kredsene at indgå i. Drøftelserne gik blandt andet på spørgsmål om, hvorvidt alle kredse skal være i et netværk, hvad et netværk skal kunne, om et netværk altid er geografisk bestemt eller måske snarere bygger på interesser eller aktiviteter, som bestemte kredse har til fælles.

Mens mange af landsdelens kredsledere kunne se en fordel i geografisk bestemte netværk til sparring, var interessenetværk efterspurgt af flere ledere. Fx lød en ide at oprette et interessenetværk for pilteledere, som kunne bruge netværket til at dele ideer, som var vigtige for netop deres virke og rolle som pilteledere i kredsene.

I den kommende tid skal landsdelsledelsen arbejde videre med de mange gode drøftelser, ideer og input fra dagen, som bliver grundlaget for en plan for netværksdannelse i landsdel 6. 

Styrkede relationer

Det at mødes på tværs af kredse og bruge tid sammen er i sig selv med til at styrke de relationer, der er vigtige for at skabe en stærk netværksstruktur. Samværet og de gode samtaler på dagen var for flere ledere med til at gøre det nemmere at række ud fremover:

- Jeg er ret ny, så det er dejligt at komme ud og møde andre kredse og opleve, at vi ikke bare er os selv og står alene, siger Christine Lund fra FDF Særslev.

Det er Joachim Sønderup fra FDF Odense 4 enig i:

- Det giver et netværk på tværs af kredsene, og så lærer man andre at kende. Det er nemmere at kontakte de andre, når jeg får ansigt på, siger Joachim Sønderup.

For ham gav dagens tema om netværk også rigtig god mening:

- Det er relevant, at vi drøfter netværk, da vi oplever dalende opbakning til netværket og arrangementerne, siger han.

Undervejs bød aftenen også på et indslag fra landsdelens arrangement GRY – et natløb for væbnere, seniorvæbnere og seniorer – som samler børn og ledere fra landsdelen hvert år i oktober.

Alle kredse fik i relation til landslejrens tema desuden udleveret en ‘modskasse’ med en masse plug-in-aktiviteter, som lederne kan tilpasse egne børnemøder og kredsaktiviteter. Se et billede af modskassens indhold nedenfor.

Alle kredse modtog en modskasse med plug-in-aktiviteter.