På fælles sommerlejr er vi en del af noget større

Hvert år afholdes der sommerlejr på FDF Friluftscenter Sletten for kredse, der ønsker at holde en sommerlejr i fællesskab. Én af de kredse, der flere gange har været med, er FDF Lemvig.

15. Sep 2017
Mai Christensen

Én af de oplevelser Ole Margon fremhæver fra fælles sommerlejren, er en kanotur på Silkeborg Søerne.

Foto: Bernt Nielsen

Kanotur, overnatning i svævende telte og lejrbål med mange deltagere. Det er blot nogle af de ting, Ole Margon, der til daglig er kredsleder i FDF Lemvig, fremhæver som fordelene ved at tage af sted på fælles sommerlejr på FDF Friluftscenter Sletten. Den vestjyske kreds har deltaget i lejren to gange.

-Det er en rigtig god måde at vise vores medlemmer, at FDF ikke bare er vores egen kreds, men at vi er en del af noget større. Og så giver det god mening, at vi er mange sammen til andagter og lejrbål, siger han og tilføjer, at de faciliteter, der findes på Sletten, er med til at sætte rammen for en sommerlejr ud over det sædvanlige.

Her er vi mange, der er sammen på samme tid. Samtidig har vi har mulighed for at bruge Slettens formidable rammer, værksteder, hængekøje-hotellet, de svævende telte og så videre.

Kredsen bestemmer selv

På fælles sommerlejren er der fast program om formiddagen. Det betyder, at den enkelte kreds selv kan bestemme, hvad der skal foregå om eftermiddagen – om kredsen selv ønsker at arrangere aktiviteter, tage på tur eller benytte sig af aktiviteter arrangeret af Slettens naturvejleder. Gudstjenster, andagter og lejrbål afholder kredsene sammen.

-En af de rigtig gode oplevelser var det år, de ældste var på kanotur rundt om Silkeborg en hel dag. Når man er mange sammen, kan man erfaringsudveksle på en anden måde. Vi har haft de små med tre dage og de ældste alle dage. Det har fungeret rigtig godt, afslutter Ole Margon.


Næste fælles sommerlejr finder sted den 8.-13. juli 2018.

En af de andre ting, man kan prøve kræfter med på sommerlejren, er de svævende telte.

FOTO: Bernt Nielsen