Hele Danmarks Familieklub vil skabe familiefællesskaber i samarbejde med kredse

Hele Danmarks Familieklub søger flere kredse, der vil hjælpe med at starte lokale familieklubber.

02. Jun 2020
Emilie Sunekær

Foto: Asbjørn Laurberg

Med positive tilbagemeldinger fra de familieklubber, der har kørt siden projektets opstart i 2018, søger FDF og Hele Danmarks Familieklub nu flere kredse, der vil hjælpe med at starte familieklubber op i lokalområdet.

De lokale familieklubber skal give familier, der måske ikke selv ville have opsøgt foreningslivet, en oplevelse af fælleskab sammen med op til ni andre familier om et måltid og en aktivitet hver eller hver anden uge i seks måneder.

Hele Danmarks Familieklub er et civilsamfundsprojekt støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet er et partnerskabsprojekt, hvor KFUM’s Sociale Arbejde, KFUM Spejderne og FDF samarbejder om at skabe lokale familieklubber.

Nemt at starte op

Fra projektets side modtager man pr. mødegang 500 kr. til mad og 200 kr. til aktiviteter, hvilket betyder, at hverken den frivillige arrangør eller familierne skal bidrage med andet end sig selv, lysten til at være sammen og ønsket om at dele oplevelser, erfaringer og fælleskab med andre familier.

Som frivillig forpligter man sig til at være en del af et team, som mødes med familierne to til fire gange i måneden over et halvt år. De fleste familieklubber bliver så glade for konceptet og fællesskabet, at de fortsætter efter denne periode.

Værdi i lokalområdet

Johanne Götze Lindegaard, der står i spidsen for FDFs samarbejde med Hele Danmarks Familieklub, fortæller:

- Hele Danmarks Familieklub er en mulighed for at skabe endnu mere værdi i kredsens lokalområde. Gennem projektet kan FDF være med til at åbne foreningslivet op for flere familier. Det kræver ingen særlig erfaring at starte en familieklub. Det vigtigste er, at man brænder for at give familier smagen af fællesskab og foreningsliv.

FDF Esbjerg 2. Midtby har sammen med Treenighedskirken i Esbjerg skabt en familieklub, der holder til i kirkens lokaler. Hver anden uge mødes derfor 12-30 børn og voksne. Efter 2,5 år kører familieklubben fortsat på bedste vis.

Peter Hundebøll, der er kredsleder i FDF Esbjerg 2. Midtby, fortæller, at det er let at gå til, hvis man ønsker at starte en familieklub op.

- Det eneste man skal er at søge pengene, holde et planlægningsmøde hvert halve år og så have nogle ledere, forældre eller tanter, der har lyst til at give familier noget at mødes om.

Han tilføjer samtidigt, at man skal gøre det, hvis man har et ønske om at række længere ud end til piltemødet.

Brobygning til foreningslivet

Familieklubbens slogan er #Bedresammen, og med dette fokus er der et ønske om at vise, at der er mange måder at være familie på, og at vi kan lære af hinandens forskelligheder.

Indholdet i Hele Danmarks Familieklub bygger bl.a. på måltidsfællesskabet, leg og aktivitet og brobygning til civilsamfundet. De underliggende værdier tager afsæt i de tre partnerorganisationer. Selvom projektet er helt sit eget, ser man FDF skinne tydeligt igennem. Dette kan være behjælpeligt for de frivillige, da de derpå kan trække på eksisterende viden eller den tilkoblede FDF-kreds.

- Vi bruger alle de bedste aktiviteter fra FDF og trækker med ind i familieklubben. Mad over bål, forskellige løb, fællessang og oplæsning fra børnebiblen. Det handler om at give de gode oplevelser videre, fortæller Peter Hundebøll fra FDF Esbjerg 2. Midtby.

Familieklubberne fungerer selvstændigt, men må meget gerne være bygget op omkring kredsen, samarbejde med kredsen og benytte sig af kredsens faciliteter. Samtidig kan kredsen hjælpe med at bygge bro til et blivende fællesskab for de børn, forældre og frivillige, der starter i familieklubben. Det kunne f.eks. være som medlem eller frivillige i kredsen.

I FDF Esbjerg 2. Midtby er det lige så meget Treenighedskirken, som det er kredsen, der står for familieklubben. Det er bare én af de konstrueringsmuligheder, der findes.

Kom i gang

Johanne Götze Lindegaard håber, at flere kredse vil hjælpe med at skabe kontakt til frivillige, der har lyst til at starte en familieklub op og være med til at tilføre ny energi til projektet.

- Det behøver ikke være kredsens aktive ledere, der kører familieklubben, men alle kredse har et netværk af voksne i lokalområdet. Det kan være forældre, lejrtanter, samarbejdspartnere i kirken eller nogle helt andre. Så længe man har et ønske om at give de gode oplevelser og følelsen af fælleskab, vi kender fra FDF, videre til familier, kan man starte en familieklub. Det er en oplagt mulighed for de frivillige, der ikke længere er så aktive i kredsen.

Det er let at komme i gang. I skal blot være én eller et team på 4-5 frivillige, som har lyst til at engagere sig i Hele Danmarks Familieklub i et halvt år. Der er økonomi i projektet til mad og aktiviteter, og der er hjælp at hente til fx rekruttering af familier og frivillige.

Vil du vide mere? Så kontakt Johanne Lindegaard på familieklub@fdf.dk