FDF Allerød fandt nye ledere blandt kredsens forældre

FDF Alllerød manglede ledere og afholdt et møde for kredsens forældre. Det gav nye voksenkræfter til kredsen. 

05. Nov 2021
Ida Sofie Kristensen

Foto: Thomas Heie Nielsen

I sommeren 2021 manglede FDF Allerød nye lederkræfter. En række forskellige omstændigheder og livsændringer i den eksisterende lederflok havde gjort, at kredsens ledergruppe var mindsket til et minimum. Derfor besluttede kredsen at invitere medlemmernes forældre til et informationsmøde i håbet om, at der kunne gemme sig en eller flere kommende nye ledere iblandt. 

- På det tidspunkt havde vi ingen væbnerledere og kun et par enkelte ledere til pilte, tumlinge og puslinge. Vi sendte en invitation til forældrene, hvor vi ikke skrev meget andet, end at vi gerne ville drøfte kredsens fremtid med dem, fortæller Anja Frisk-Puggaard, der er kredsleder i FDF Allerød. 

Netværk med forældrene 

I FDF Allerød havde lederne i mange år gjort en indsats for at skabe et godt forhold til forældrene. Fra samtaler efter FDF-møderne og ved kredsens arrangementer vidste Anja Frisk-Puggaard derfor, at der var flere forældre, der havde interessen for arbejdet som frivillig FDF-leder. Mødeindkaldelsen blev en oplagt anledning for dem til at lægge handling bag overvejelserne. 

- Allerede inden mødet henvendte to fædre, der før havde overvejet at blive FDF-ledere, sig til os. De spurgte os, om mødet handlede om mangel på lederkræfter i kredsen; for hvis det var tilfældet, så var de klar til at træde til nu, forklarer Anja Frisk-Puggaard. 

For hende at se var kredsens løbende arbejde med skabe et godt forhold til forældregruppen udslagsgivende for, at flere forældre henvendte sig så hurtigt, da hjælpen manglede: 

- Ved at prioritere samtalerne med forældrene gennem flere år har vi langsomt kunnet vise FDF-fællesskabet og aktiviteterne frem og dermed også vist, at det frivillige voksenengagement er attraktivt. Den slags tager tid, men man skal ikke give op! siger Anja Frisk-Puggaard. 

Alle har noget at bidrage med

På selve mødet fik forældrene bl.a. en introduktion til FDFs formål, kredsens liv og fremtidsplaner og til dét at være frivillig som voksen i FDF. Der blev lagt særlig vægt på, at alle har noget at bidrage med i mødet med børnene i FDF, og at en fortid som FDFer eller fx spejder ikke er en forudsætning for at være en god leder. 

- Vi forklarede, at der jo er en masse værktøjer til rådighed til selve mødeplanlægningen; legedatabasen, løbsdatabasen, mærkebeskrivelserne osv. Der er masser af aktiviteter at tage af, så det vigtige er lysten til at være med og skabe de gode oplevelser for børnene, siger Anja Frisk-Puggaard.

FDF-engagement på mange måder

Resultatet af forældremødet blev, at endnu en forælder meldte sig som leder for kredsen. Samtidig tilbød en anden forælder at påtage sig rollen som forældrekoordinator, når kredsen fra tid til anden har brug for forældrehjælp til fx madlavning, kørsel og ved arrangementer. 

- Der er mange måder at engagere sig på som voksen i FDF. Nogle var klar til selv at være ledere, andre ville gerne træde til, når der er konkrete opgaver eller logistiske udfordringer, der skal løses. At en forælder nu løfter koordineringen af dem, der gerne vil det sidste, giver lederne mere luft til at bruge tid og energi på de gode børneaktiviteter, siger Anja Frisk-Puggaard.

Med næsten en fordobling af kredsens lederflok er FDF Allerød klar til at vende blikket mod rekrutteringen af flere børn og unge til kredsen i det nye år. 

- Vi vil altid gerne have flere ledere, men nu har vi faktisk en følelse af, at kredsens fundament holder! Derfor er vi klar til at åbne op for flere børn på holdene. Det er jo fantastisk! afslutter Anja Frisk-Puggaard.