FDF bygger bro til folkekirken

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har netop udgivet en undersøgelse, som viser, at FDF løser en stor opgave på vegne af folkekirken.

23. May 2022
Rasmus Lind

Undersøgelsen, der bærer titlen Religiøsitet og forholdet til folkekirken, spænder over en lang række temaer – eksempelvis af præstens betydning for den enkeltes personlige tilknytning til folkekirken, religiøsitet i forskellige livsfaser og personlige trospraksisser. I et FDF-perspektiv er undersøgelsens konklusioner om, hvad børne og ungdomsorganisationerne betyder for folkekirken, særligt interessante.

Børne- og ungdomsorganisationernes medlemmer kommer ikke nødvendigvis fra en baggrund, hvor forældrene har tilknytning til folkekirken eller interesse for den. Undersøgelsens opmuntrende konklusion er, at dét ikke er en hindring for, at de møder kirken på en positiv måde gennem FDF og de andre organisationer.

Langvarige relationer åbner kirken

FDFs formand Dorte Fog er glad for resultaterne i undersøgelsen, og de bekræfter i lange stræk, hvad hun i forvejen forventede.

- Samtidig med at vi laver aktiviteter i vores egne rammer, præsenterer vi også børn og unge for den lokale kirke. Det er helt almindeligt, at vi tager dem med ind i kirkerummet, og at vi samarbejder med kirkens præster om gudstjenester. Dermed får børnene og de unge et indblik i folkekirkens arbejde, siger hun.

I FDF er relationerne mellem børn, unge og voksne helt central, og netop de langvarige relationer, hvor en voksen møder op uge efter uge og år efter år, er ifølge undersøgelsen et vigtigt parameter i forhold til at skabe den positive tilknytning til folkekirken.

- Vi er gode til at skabe rammerne for samtalen om tro og tvivl for børn og unge. Fordi lederne i FDF har noget på hjerte, kan vi sætte det kristne budskab ind i en nutidig kontekst, som giver mening i børns og unges liv, og som de kan bære med videre som voksne, siger Dorte Fog.