FDF er kirke

FDF er kirke - det blev slået fast på Midtvejsdebatten. 

14. Nov 2019
Christina Gro Storm-Andersen

Midtvejsdebatten åbnede efter velkomst fra formanden med en farverig kirkehistorisk gennemgang af de sidste par hundrede år, og FDFs position heri fra pilteleder, præst og tidligere hovedbestyrelsesmedlem Jakob Rönnow. Herefter gav sognepræst og tidligere landslejrchef Morten Krogsgaard Holmriis et bud på, FDFs rolle i folkekirken i dag.

Dagen sluttede med en stemningsfuld gudstjeneste.

Lørdag formiddag kom biskop Henrik Stubkjær på besøg. Han tog udgangspunkt i fire bærende søjler for folkekirken: Gudstjenesten, undervisning, diakoni og mission. Og ifølge Henrik Stubkjær er FDF bærer af en af grundpillerne, nemlig undervisning eller levet kristendom i praksis.

Biskoppen nævnte succesen med babysalmesang, kravlegrupper og minikonfirmander, der lige nu har succes i folkekirken.

– Men det bliver enkeltstående events, og så er det væk igen. I kan være med til at skabe identitet på en helt anden måde end kirken, han sagde.

Bland jer i menighedsrådene

- Jeg ser mig som en del af kirkens arbejde, men ofte gør menighedsrådet det ikke, sagde Kim Koch fra FDFs hovedbestyrelse.  Hertil svarede biskoppen, at det klart er et problem, hvis menighedsrådene ikke accepterer FDF som en del af kirken. Men opfordrede kredsene til at spille sig på banen og tilbyde hjælp og erfaring i forhold til børn og unge.

- I er kirke, slog han fast.

I oplægget understregede Henrik Stubkjær at vejen til forandring er gennem menighedsrådene og ikke biskopperne. Det er rådene, der har den reelle magt til forandring i de enkelte kirker. Han opfordrede derfor FDFerne til at sørge for at opstille relevante kandidater, når der er menighedsrådsvalg til næste år.

Herefter blev FDFerne bedt om at stille sig på en linje alt efter hvor godt samarbejdet er mellem kredsen og den lokale kirke på en skala fra 1-10. FDFerne fordelte sig over hele spektret, som man kan se i videoen herunder.

Workshop om gudstjenesten

Resten af tiden var der udbudt forskellige workshops. En af dem var om gudstjenesten, en anden af kirkens fire søjler. Skal der arbejdes mod en ny gudstjenesteliturgi?

Her spillede Henrik Stubkjær bolden op: Der produceres årligt ca. 1.000 salmer, skal vi give markedet fri, så alt er lige godt? Han og de øvrige biskopper opfordrer til debat i alle landets sogne – skal teksterne være faste, skal vi bruge vin eller saft, og hvad med tidspunkt og format, skal det ligge fast? Alle kan skrive ind med ideer, herefter vurderes det, om der skal nedsættes en liturgikommission.