FDF er samarbejdspartner i nyt stort socialt projekt 

Den A.P. Møllerske støttefond har doneret 39,5 mio. kr. til projekt ”Familier hjælper familier”. Projektet er initieret af KFUM’s Sociale Arbejde og FDF er samarbejdspartner. 

11. Jan 2017
Christina Gro Hansen

Foto: Jacob Warrer

175 familieklubber, hvor udsatte familiers sociale bæredygtighed styrkes gennem nye relationer. Klubberne skal oprettes i samarbejde med foreninger som FDF, KFUM-spejderne, KFUM og KFUK og Y’s Men. 

– Projekt ”Familier hjælper familier” tager udgangspunkt i etablerede forenings- og civilsamfundsstrukturer hvor viden og erfaringer om udsatte børn, unge og familier er til stede sammen med et stort frivilligt engagement, siger generalsekretær i KFUM’s Sociale Arbejde Morten Skov Mogensen.  

Indholdet i familieklubberne skal være:

 1) måltidsfællesskab,

2) leg, legende læring og samvær med indhold,

3) støtte og rådgivningstilbud og

4) brobygning til civilsamfundet og det offentlige. 

 – FDF er en vigtig partner i det nye familieklubarbejde ”Familier hjælper familier”, fordi FDF både med sin tilgang til leg og social ansvarlighed er en god indgangen for udsatte familier til de etablerede fællesskaber. FDF har en lang tradition for at få børn, unge og voksne til at vokse gennem leg og fællesskabet med hinanden. Som forening står FDF for et godt solidt børne- og ungdomsarbejde i hele landet, og i kombination med  KFUM´s Sociale Arbejdes erfaring og viden omkring social udsatte familier åbne det mange nye indgange for udsatte børn, unge og familier, siger han. 

– Vi er en del af civilsamfundet, og kan være med til at integrere socialt udsatte børn og unge i samfundet. KFUM’s Sociale Arbejdes tanker om familieklubber ligner på mange punkter, det der sker i familiearbejdet i FDF. I oplægget har legen fået en central plads, præcis som i FDF, fordi den har meget godt at tilbyde. Derfor ser vi det som et naturligt samarbejde, siger FDFs generalsekretær Morten Skrubbeltrang.  

Håbet er, at FDF-kredse har lyst til at byde ind i arbejdet med at etablere familieklubberne, blandt andet fordi familieklubberne også skal være en indgang til nye samfundsmæssige fællesskaber for børn og voksne. Det kunne være et medlemskab af FDF.  

Det nye samarbejde er helt i tråd med udviklingsmålene for FDF i samarbejde, hvor FDF blandt andet skal arbejde for at nå flere børn og unge.  

–  Vi får med samarbejdet adgang til mange års viden og erfaring med børn og unge i udsatte positioner, som kan gøre os klogere i vores arbejde blandt, andet i samarbejde med Socialudvalget, siger han.   

Stærke relationer kan gøre en forskel

Center for Frivilligt Socialt Arbejde og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd skal indsamle viden og erfaringer omkring inddragelsen af civilsamfundet i det sociale arbejde.  

– Familier hjælper familier rummer en række nye og interessante samarbejdsrelationer mellem det socialfaglige felt og de frivillige foreninger, for familier i mødet med andre familier kan få nye styrkede tilknytninger. Vi skal undersøge effekten af det møde i projektet. Vi ser fra øvrig forskning på familie- og socialområdet, at netop stærke relationer kan hjælpe socialt udsatte familier på banen, siger hun, siger forskningschef Mette Deding fra SFI. 

Fakta om familieklubber 

  • En familieklub består af ca. 8 familier. 5-6 familier der kan betegnes som udsatte, og 2-3 mere ressourcestærke familier fra lokalsamfundet. 
  • Til hver familieklub er der tilknyttet 3-4 frivillige, der organiserer og faciliterer samvær og aktiviteter.