Kreds sætter fokus på det enkelte barn med relationsspil

Hos FDF K 25 Brønshøj har spillet Rundt om Relationer været med til at skabe øget fokus på det enkelte barn - midt i en stor medlemstilgang. 

11. Jan 2017
Mai Christensen

På FDF Landsmøde 2016 var Dorte Fog flere gange på scenen. Én af gangene for at tale om FDF K 25 Brønshøjs erfaringer med spillet Rundt om Relationer.

FOTO: Thomas Heie Nielsen.

-Vi oplever, at børn får sværere ved at indgå i relationer med hinanden, og det presser vores ledere. Vores ledere vil, ligesom alle andre ledere, rigtig gerne give børnene et ståsted at møde verden fra. Rundt om Relationer er med til, at vi kommer rundt på de enkelte klassetrin.

Sådan lyder det fra Dorte Fog, der til daglig er kredsleder i FDF K 25 Brønshøj, da hun indtager scenen på FDF Landsmøde 2016 for at fortælle om kredsens erfaringer med spillet Rundt om Relationer. Hun repræsenterer en kreds, som inden for en årrække har oplevet en markant medlemstilgang. En tilstrømning, der har betydet, at kredsen nu har rundet 270 medlemmer. Og det er netop derfor spillet, der giver lederne redskaber til at tale om relationerne i kredsen, kommer ind i billedet. Kredsen bor nemlig i kirkens lokaler, hvorfor det er småt med pladsen til de mange børn.

-Tilgangen betyder, at vi bliver nødt til at have et øget fokus på relationer, så det enkelte barn ikke drukner i mængden. For vi har sådan set i mange år haft fokus på, hvordan vi skaber gode relationer mellem børn og voksne, men vi oplever også et øget behov for fokus på relationer, forklarer hun for deltagerne på landsmødet.

Mål for det næste halve år

Spillet Rundt om Relationer indeholder fire poster, der hver især zoomer ind på, hvordan lederflokken er sammen og ser det enkelte barn. Og det er netop disse poster eller cases, lederne i FDF K 25 Brønshøj har taget udgangspunkt i.

-Kredsens ledere drøftede cases i klasseteams, og der blev sat mål for det næste halve år. Vi brugte spillets cases, som blev diskuteret. Lederne brugte diskussionerne til at sætte mål for, hvordan de gerne vil sætte mål for relationer mellem børn og voksne, fortæller Dorte Fog på FDF Landsmøde 2016.

Kredsens ledere samler op på målene i denne måned.