800-året for Dannebrog: FDF Næstved modtager fane

Da 800-året for Dannebrog blev markeret rundt omkring i landet, var flere FDF-kredse med. For FDF Næstved var det en speciel dag: På Rådhuspladsen i København fik kredsen overrakt en fane af H.K.H. Prins Joachim.

25. Jun 2019
Mai Christensen
Jan Johansen og Lars Holz Hansen fra FDF Næstved står med den fane, de netop har fået overrakt.

Smilene var brede og forventninger store, da repræsentanter fra FDF Næstved lørdag den 15. juni tog turen fra Sydsjælland til Rådhuspladsen i København for at få overrakt kredsens nye fane af H.K.H. Prins Joachim. Anledningen var nemlig langt fra tilfældig: 800-året for Danneborg.

-Normalt bliver fanerne bare udleveret lokalt, men på grund af Dannebrogs 800 års jubilæum blev vi indkaldt til at få fanen overrakt af Prins Joachim, fortæller kredsleder, Lars Holz Hansen om den store oplevelse.

FDF-kredsen var én af fire børne- og ungdomsorganisationer, der på dagen fik overrakt en fane. Og netop børnene var grunden til, at FDF Næstved havde søgt om en ny fane, fortæller kredslederen.

En festdag i kredsen

-Vi har en stor fane, der er over tre meter, men den kan børnene hverken gå eller stå med. Det betyder, at vi ikke får den brugt særligt meget – og derfor søgte vi Danmarkssamfundet om en ny, mindre fane, siger Lars Holz Hansen.

Med den nye, mindre fane, som kræver langt færre armkræfter, håber kredsen, at fanen langt oftere vil komme i brug - blandt andet i forbindelse med konfirmationer. En udsigt, der vækker glæde hos FDF Næstved, der også valgte at byde det nye "kredsmedlem" velkommen med en indvielse i kredsen.

-Efterfølgende indviede vi fanen hjemme i kredsen med en repræsentant fra Danmarkssamfundet. Vi hamrede de tre søm i, som man skal - et for foreningen, et for Dronningen og et for fædrelandet. På den måde fik børnene mulighed for at se og forstå, hvad det drejede sig om, afslutter kredslederen.

800-året for Dannebrog

Den 15. juni 2019 blev Dannebrogs 800 års jubilæum fejret. Landet over deltog FDFs kredse med deres faner.

Jan Johansen og Lars Holz Hansen modtager fanen af HKH Prins Joachim