FDFs hovedbestyrelse om Spejdernes Lejr

Hovedbestyrelsen har drøftet FDFs samarbejde med spejderne og FDFs deltagelse på Spejdernes Lejr. FDFs formand, Jonas Kolby Laub Kristiansen, udtaler i den forbindelse:

15. Jun 2016

- Vi glæder os rigtig meget til sommerens landslejr, hvor 90 % af kredsene og mere end halvdelen af FDFs medlemmer deltager i ni dage med FDF-fællesskab. Det er helt unikt, og dermed er landslejren klart FDFs største identitetsbærende begivenhed.  

I 2017 afholder de fem danske spejderkorps en stor fælles lejr, Spejdernes Lejr igennem foreningen Spejderne. Der opstår naturligt nogle spørgsmål om, hvorfor FDF ikke officielt deltager som partner på lejren.

FDF er ikke en del af fællesskabet ”Spejderne”, og det er hovedbestyrelsens indstilling, at vi i FDF prioriterer at bruge vores ressourcer på vores egen landslejr. Her har vi mulighed for at mødes om, og udvikle vores særlige fokus på leg og fællesskab. For os er vores ambition om ståsted, relationer, leg, tro og samfundsengagement vigtige retningsmarkører, mens spejderne har andre værdier og tilgange.   

Der er megen erfaringsudveksling mellem ansatte og de frivillige udvalg, der planlægger de to lejre, men som landsorganisation deltager vi kun som gæster. Det forhindrer ikke, at I som kreds kan deltage på lejren, ligesom flere spejdere deltager på FDFs landslejr som følge af et lokalt samarbejde med en kreds. 

FDF samarbejder på mange planer med spejderne, både lokalt og nationalt. Lokalt er der mange steder et tæt samarbejde, både praktisk omkring lejre og aktiviteter, og politisk omkring de lokale samråd. På landsplan samarbejder vi med spejderne politisk i Samrådet, og om projekter, hvor FDF kan fremstå som en selvstændig organisation med vores værdier og identitet, eller i administrative fællesskaber, der ikke er båret af identitet. Det gælder eksempelvis fællesskabet med KFUM-Spejderne omkring vores butik 55°NORD. Dette er et generelt princip, og derfor gælder det også for alle andre former for samarbejde mellem FDF og andre organisationer.