FDF-pædagogikken lever i kredsene

Et bevidst fokus på FDF-pædagogikken i FDF Brabrand gav større rummelighed og åbenhed  lederflokken.

16. Jun 2020
Emilie Sunekær

Foto: Rieke Poppe

I de forløbne to år har kredse og kurser arbejdet med den FDF-pædagogik, der blev vedtaget på det seneste landsmøde i 2018. Pædagogikken skulle tydeliggøre den pædagogiske retning, der kendetegner FDF, og skabe en fælles forståelse i og uden for organisationen for måden, vi er sammen på.

Større rummelighed 

En af de kredse, der har arbejdet bevidst med FDF-pædagogikken siden landsmødet er FDF Brabrand. De har i tiden, der er gået, haft flere oplæg, ledermøder og samtaler, hvor FDF-pædagogikken har været på dagsordenen. Det har ført flere gode ting med sig, fortæller Karen Klemmed Hviid, der er kredsleder.

- En bevidst fokusering og formulering af, hvordan vi arbejder med FDF-pædagogik i FDF Brabrand har givet os en større rummelighed over for forskellige lederprofiler. Fordi den samme pædagogik kan opnås på flere forskellige måder. Vi er mere bevidste om, at det er det her, vi gerne vil med FDF, men der kan være forskellige måder at gøre det på. Det er ikke kun min måde, der er den rigtige. Samtidig er der nu også større åbenhed omkring at turde spørge, om vi skal gøre noget anderledes.

Et arbejdsredskab

FDF-pædagogikken kan på mange måder ses som et arbejdsredskab, som kan hjælpe kredse til at skabe rammerne for det gode møde mellem ledere og børn. På FDF.dk ligger samtalekort og andet materiale tilgængeligt, som skal gøre det nemmere for kredse at starte samtalen om FDF-pædagogikken. 

Den større rummelighed og åbenhed, som FDF Brabrand har oplevet, er netop kommet med de gode snakke, det øgede fokus har ført med sig.

- Det hele kommer gennem tillid og tryghed – skabt gennem snak om FDF-pædagogik. Det er selvfølgelig ikke bare den ene snak – men det er den samtale, der opstår, når vi snakker om, hvordan vi er ledere igen og igen, fortæller Karen Klemmed Hviid.

Hun tilføjer, at det samtidig også skaber en ramme for nye ledere, så de ved, hvordan man er leder i FDF Brabrand.

Vækker formål og værdier til live 

Rasmus Bach Ottosen, der er forbundssekretær i landsdel 4, understreger, at det er vigtigt at arbejde med pædagogikken, fordi det er vores fælles tilgang til at vække FDFs formål og værdier til live.

- FDFs aktiviteter er forskellige fra kreds til kreds, men vores formål og ambition er gennemgående. Her hjælper pædagogikken med at udleve ambitionen og værdierne i praksis. Pædagogikken er vores tilgang, som ligger imellem ambition og aktiviteter. Helt lavpraktisk kan man sige, at ambitionen er vores ”hvorfor”, vi skal give børn og unge et ståsted. Pædagogikken er vores ”hvordan”, vi skal give dem dette ståsted. Pædagogikken hjælper os med at tydeliggøre FDFs værdier i vores aktiviteter.

Der er også blevet arbejdet med FDF-pædagogikken i kursussammenhænge, hvor der blandt andet har været afholdt en workshop på PLAN forud for seniorkurserne.