FDF styrker ungdomsdemokratiet

FDF er fyldt med unge mennesker, der byder ind, debatterer, er velformulerede og er deltagende. Derfor vil FDF Landsdel 1, 2 og 3 styrke ungdomsdemokratiet i FDF. 

20. Nov 2016
Rikke Nord

FOTO:

Thomas Heie Nielsen

- Hvis vi vil det her ungdomsdemokrati må vi hjælpe og guide de unge, forklarer Lene Thanild Schøler, fra talerstolen.

Hun motiverer for forslaget, der er stillet af de tre landsdele, der også kalder sig Team 1. De mener, at det skal være mere gennemsigtigt, hvad man som ungdomsrepræsentant kan forvente – og det er et ansvar, der skal placeres hos både landsdelsledelserne, landsforbundet og hos ungdomsrepræsentanterne selv.  

De unge skal have plads

Der bliver hurtigt stillet en mindre ændringsforslag fra salen. FDF K 19 Vanløse ønsker at få tilføjet, at når ungdomsrepræsentanterne skal vælges, skal alle landsdelens seniorer inviteres og have mulighed for at stille op til landsdelsledelserne.

I FDF Landsdel 5 vil de da også gerne engagere seniorerne og havde ungdomsrepræsentanter med til deres landsdelsmøder, fortæller Katrine Borg-Hansen fra landsdelen.

- Den demokratiske dannelse foregår, når ungdomsrepræsentanterne deltager i landsdelsledelserne, sagde hun. 

De har dog én udfordring, at de unge ikke dukker på til landsdelsarrangementer, men kun vil deltage i forbundsarrangementer. Derfor mener de i FDF Landsdel 5, at ungdomsrepræsentanterne per automatik skal sikres to pladser i hver landsdelsledelse.  

De unge skal på valg

Mange andre peger derimod på, at når landsmødet i går vedtog 15 års valgret i landsforbundet, skal ungdomsrepræsentanter kun deltage i landsdelsledelserne, hvis de bliver valgt som almindelige medlemmer, når der er valg.

I FDF Landsdel 1, 2 og 3 mener de, at ungdomsrepræsentanter skal deltage og være med, der hvor det giver mening, og at det ikke altid er i landsdelsledelserne, men at de lige så vel kan være andre steder som for eksempel, når der skal arrangeres store landsdelsarrangementer. 

Demokrati handler om andre end én selv

Det er Anette Schødt-Thorsen ikke enig i. Hvis vi skal danne de unge demokratisk, så kan de unge ikke blot vælge eller vælges til og fra. 

- Demokrati handler ikke om, hvad der alene har interesser for én selv. Når ungdomsrepræsentanterne er givet en stemme, så handler det ikke kun om, hvad der er interessant for seniorerne, men hvad der er interessant for os alle. Man skal ikke kun deltage i og tage ansvar for det, der er interessant for seniorerne, sagde hun.

Punkt 10 om, at ungdomsrepræsentanterne skal have fast plads i landsdelsledelserne, faldt, hvorimod punkt 11 om at styrke ungdomsdemokratiet i FDF blev vedtaget med ændringer.