Målrettet indsats får nye børn med i fællesskabet i FDF Svanninge-Faaborg

Med en fokuseret kommunikationsstrategi har kredsen fået flere af de yngste med i fællesskabet.

31. May 2021
Cecilie Bjaarup Nygaard

Foto: Mikkel Petersen

I FDF Svanninge-Faaborg kan en hel del nye børn fremover opleve fællesskabet i FDF. Med en fælles fokuseret indsats hos lederne og målrettet kommunikation er det på kort tid lykkedes at få flere børn i den yngre målgruppe med i kredsens fællesskab.

- Da vi i sommeren 2020 skulle starte op efter ferien, var der fire børn i den yngste målgruppe. I dag kan vi samle 30 børn til et møde, når vi er flest, fortæller kredsleder Mads Rasmussen.

At have et særligt fokus på den yngre målgruppe skulle i FDF Svanninge-Faaborgs tilfælde vise sig at være et godt træk for at opfylde kredsens ønske om få flere med i fællesskabet. 

Yngre målgruppe i fokus

Gennem længere tid havde kredsen prøvet forskellige strategier og tiltag for at rekruttere nye medlemmer – og tanken var i første omgang at dække så bredt som muligt i forhold til aldersgrupper. Men denne opgave var ikke helt let, og kredsen måtte lægge en ny plan.

- Vores erfaring er, at det i vores område kan være svært at få børn i den ældste målgruppe til at starte til noget nyt, som det vi tilbyder. Derfor besluttede vi at fokusere på at tiltrække børn i den yngste målgruppe, fortæller Mads Rasmussen. 

Målrettet kommunikation

Processen har siden sat gang i mange overvejelser om, hvordan kredsen bedst rækker ud til forskellige målgrupper på forskellige måder. 

For at nå ud til potentielt nye medlemmer udarbejdede kredsen en flyer målrettet forældre, som blev printet i et stort antal. Disse flyers blev sendt med børnene hjem til uddeling på områdets skoler. Efter sommerferien kunne lederne tage imod otte nye medlemmer på baggrund af, at et enkelt barn havde delt flyeren ud i sin klasse.

- Vi har nøje overvejet, hvordan vi kommunikerer ud, når vi gør det på skrift. Dette tænker jeg har været med til at gøre en forskel. Når vi kommunikerer på skrift, er det mor og far, vi taler til. Når vi lægger opslag op på vores facebookside, tænker vi også over, at bedstemor muligvis sidder og følger med. Vores erfaring er, at børnene i den yngste aldersgruppe alligevel ikke følger med og læser, hvad der bliver skrevet, fortæller Mads Rasmussen.

Hver gang kredsen udsender noget på skrift, er der også altid en leg med fra Legedatabasen. Det er ofte noget, som man nemt kan lave derhjemme, så forældre og børn har mulighed for at prøve legene sammen. Dette gør, at folderen pludselig også bliver interessant for børnene.

Kredsen har desuden et koncept, hvor de hver lørdag deler en leg på kredsens facebookside. Disse lege bliver også delt rundt på andre lokale facebooksider, hvilket er med til at skabe opmærksomhed omkring kredsens arbejde.

Fornyet energi hos børn og ledere

At kredsen nu kan samle så mange børn, viser ifølge Mads, at indsatsen er godt givet ud.

- Det fortæller mig, at det har været den helt rigtige beslutning at fokusere vores kræfter på én målgruppe. Jeg mærker det også blandt lederne. For tiden har vi minimum to nye børn hver gang, og det giver en fornyet energi til lederne og til hele kredsen. Kredsen har fået nyt liv, og det er dejligt at mærke.

Samtidig vurderer Mads, at vinterens nedlukning skabt en fornyet lyst hos børnene til at komme ud at lave noget sammen. Derfor har det heller ikke været en udfordring at holde på de nye medlemmer.

- Vi kan se, at børnene er rigtig glade for bare at være sammen med andre børn. Det er nogle gange en udfordring at nå de ting, vi har planlagt, for børnene kan i princippet underholde sig selv. Børnene har mulighed for at komme og prøve det af, og ofte finder de ud af, at det ikke er så farligt, og at det er rigtig sjovt at komme og lege med os.

Tidlig relation til FDF

Kredsen tænker også fremad, og med tiltaget "FDF Spire", kredsens nyopstartede familieprojekt, vil kredsen gerne give børnene en relation til FDF, allerede fra de er helt små.

Det er håbet, at børnene her får en relation til de andre børn og lederne og på den baggrund får lyst til at fortsætte med at gå til FDF, når de bliver ældre. Dette koncept bruger kredsen én gang om måneden, og ved deres opstartsmøde var de 25 børn og voksne samlet.

 

Se FDF Svanninge-Faaborgs folder her. Det er muligt at lave foldere, plakater m.m. med egen tekst og egne billeder i Trykkeriet.