FDF Tåsinge tog hele kredsen med til årsmøde

Der var både børnegrin og ungdomsperspektiver, da FDF Tåsinge afholdte kredsens årsmøde. For når fokusset i det daglige er på børn og unge, giver det også mening at inddrage og lade dem komme til orde, lyder det fra kredsen.

30. Apr 2019
Mai Christensen
Godt humør i børnehøjde til årsmødet. FOTO: FDF Tåsinge

VM-finale, sommerlejr i Østrig og seniorkurser var bare nogle af de oplevelser, seniorerne i FDF Tåsinge stillede sig op og fortalte om på kredsens årsmøde, der for første gange havde børn og unge på deltagerlisten. Og seniorerne var ikke alene om at dele ud af gode FDF-minder fra året, der gik - også puslingene og tumligene var på banen med historier fra deres sommerlejr og weekend med netværket.

- Til sidst fortalte de hver især om et helt almindeligt FDF-møde, de i særlig grad kunne huske, og det var rigtig interessant at høre, hvad de har bidt mærke i. Faktisk fortalte de så meget og så levende, at vi blev nødt til at droppe en af sangene og den leg, vi havde planlagt, så vi kunne nå at blive færdige til tiden, fortæller kredsleder, Allan Moberg Andreasen. 

På FDF Landsmøde 2018 blev det vedtaget, at der ikke længere tale er om en forældre-generalforsamling, men hele kredsens årsmøde. Her har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen. Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. Og netop den besluning giver ifølge FDF Tåsinge rigtig god mening.

- Det gjorde vi først og fremmest på grund af beslutningen på landsmødet, og også fordi vi kunne se meningen med at få en fælles oplevelse med børn, unge, ledere, forældre og bestyrelse, således at alle kunne få et indblik i, hvad de forskellige grupper laver, og hvordan de oplever at være med i FDF.

En god oplevelse for alle

For at årsmødet kunne blive en god oplevelse for såvel store som små hænger, var det vigtigt for kredsen at veksle mellem dagsordenspunkter, børnene let kunne synes var kedelige, og lidt sjovere elementer, som kunne aktivere alle.

-Vi lod os inspirere af både landsmødets afvikling og det materiale, der er er at finde på FDFs hjemmeside. Så vi forsøgte at få sange og lege ind med jævne mellemrum. Derudover ville vi også sørge for, at alle vores medlemmer på et tidspunkt skulle være en del af et oplæg.

Til trods for, at den tilgang gjorde årsmødet til en succes, er kredsen ikke færdig med at udvikle på konceptet. Derfor ser de også allerede nu frem til næste års udgave af årsmødet.

- Der er nogle elementer, vi skal stramme op på, så mødet i højere grad forløber som en glidende enhed, men eftersom det var første gang, vi prøvede at afvikle det på denne måde, er vi meget tilfredse. Især skal involveringen af børnene struktureres og forberedes bedre, afslutter kredslederen.

FOTO: FDF Tåsinge