FDF Ubby fik tilskud til solceller på kredshuset

FDF Ubby søgte kommunens folkeoplysningsudvalg og fik stort beløb til indkøb af solceller til kredshusets tag.  

04. Feb 2021
Ida Sofie Kristensen

Støtte til en grønnere kredsfremtid

109.892,50 kr. Det er det eksakte beløb, som FDF Ubby fik bevilget i støtte fra Kalundborg Kommunes folkeoplysningsudvalg, da de i slutningen af 2020 søgte om midler til at anlægge et solcelleanlæg på kredshusets tag. Formanden for FDF Ubbys bestyrelse, Jørgen Rud, fortæller om forløbet:

- Vi syntes selv, vi havde et højt elforbrug og derfor en stor udgift på den bekostning. Samtidig ville vi gerne arbejde mere med bæredygtighed i kredsen, og så kom ideen om solcelleanlægget næsten helt af sig selv derefter.

Anlægget, som kredsen venter at få opsat i løbet af marts i år, er et hybridanlæg, der optager og lagrer energien i batterier. Det betyder, at anlægget kan arbejde hele dagen i dagslys og gemme energien til aftentimerne, hvor kredsens lokaler typisk er i brug til FDF-møderne. På den måde håber kredsen, at udgifterne til strøm vil gå i nul efter opsætningen af solcellerne.

- Det vil både kunne mærkes i kredsens økonomi, og så er det et fint signal at sende til både vores medlemmer og andre, at kredsen på den måde tager aktivt del i den grønne omstilling, siger Jørgen Rud.

”Man skal ikke være bange for at søge om støtte udefra”

Jørgen Rud understreger samtidig, at selve processen med at søge om støtte til projektet var relativ simpel:

- Vi snakkede os frem til, hvilke behov vi havde i kredsen, og så afsøgte vi markedet og fandt frem til, hvilken type anlæg vi ønskede os. Derefter indhentede vi priser fra nogle forskellige leverandører og skrev vores ansøgning på baggrund af de beløb, vi fik fra dem, fortæller Jørgen Rud. 

Selvom kredsen fortsat selv skal lægge en mindre egenbetaling i projektet, er langt størstedelen af udgifterne til solcellerne og drømmen om en grønnere kredsfremtid dækket via tilskuddet fra folkeoplysningsudvalget.

- Man skal ikke være bange for at søge om økonomisk støtte udefra, siger Jørgen Rud.  

- Der er så mange fonde og puljer, der bare ligger og venter på de frivillige foreninger og deres initiativer. Så det er bare at komme i sving med de gode ideer og fondssøgningen, slutter Jørgen Rud.

GLOBUS: FDF og verdensmålene

Hos FDFs internationale udvalg, GLOBUS, vækker nyheden om en kreds, der satser på solceller som energiforsyning til kredshuset, begejstring. De frivillige i GLOBUS står bl.a. bag projektet Grøn Kreds, der netop har til formål at motivere kredsene til at arbejde med FNs 17 verdensmål og på den måde sætte bæredygtighed på deres dagsorden. Som Grøn Kreds får man også adgang til aktiviteter og inspirationsmateriale, som kan hjælpe kredsene på vej til at blive mere grønne.

- Vi bliver så glade, når vi hører historier som denne, hvor kredse vælger en mere bæredygtig løsning. Det er så sejt, at FDF Ubby har fået bevilget penge til et solcelleanlæg, og at de på den måde begynder at arbejde med verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi, siger Sara Bar Rasmussen, der er udvalgsmedlem i GLOBUS.

- For FDF Ubby er et nyt solcelleanlæg skøn, grøn løsning på deres høje elregning. Et solcelleanlæg er et stort step, men der findes også mange andre måder, hvorpå man kan få sat bæredygtighed på dagsordenen i kredsen. Det kunne være, at det passede rigtig godt at begynde at affaldssortere eller at lave en aftale med den lokale købmand om at få deres overskudsmad. En god start er i hvert fald at tage emnet om grønt kredsarbejde op på et ledermøde, hvor I kan få sat fælles forventninger til, hvordan jeres kreds bedst kan arbejde med verdensmålene, afslutter hun.