FDFs formand: Logoproces er ikke et opgør med vores danske forankring

Onsdag bringer Kristeligt Dagblad en artikel om at FDF vil ændre ”nationalistisk logo”. FDFs formand nuancerer her avisens vinkling. 

16. Aug 2017
Christina Gro Hansen

FOTO: Kasper Henriksen

– FDFs logoproces er ikke et opgør med vores danske forankring. Jeg er ked af, at Yougov-undersøgelsen er kommet til at fylde så meget. Den er ikke udgangspunktet for det arbejde, vi har sat i gang, da det allerede blev besluttet af landsmødet i 2016. Det er ærgerligt at det flytter fokus. Intentionen er ikke en bevægelse væk fra noget, men et aktivt tilvalg, af det vi gerne vil signalere: Tro, leg, relationer og samfundsengagement, som i dag ikke er synligt i vores visuelle udtryk, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen. 

– Vi har gennemgået undersøgelsen igen, og vurderer at folk har svaret nationalistisk, fordi det var eneste svarmulighed relateret til danskhed. Det var en fodfejl. Der burde have været andre svarmuligheder som ’dansk’ eller ’national’. Det er i artiklen blevet vinklet som værende styrende og afgørende for processen, og det er det slet ikke. Undersøgelsen har hverken haft indflydelse på beslutning eller proces. Beslutningen om at arbejde med vores profil og udtryk, så det i højere grad stemmer overens med vores ambition, blev truffet på landsmødet sidste år. Det har udelukkende været en temperaturmåling sat i verden efter landsmødets vedtagelse, siger han.

– Jeg synes personligt ikke, at vores logo er nationalistisk. Det signalerer noget dansk og nationalt, der er en del af vores historie og identitet som en 115 årig dansk organisation. Ordet nationalistisk er blevet politisk ladet. Når jeg udtalte, at det var ærgerligt at blive opfattet som nationalistisk, var det i forståelsen af at blive associeret med en politisk dagsorden, uanset hvilken, siger han. 

Internt spørgeskema

Mandag blev der udsendt et spørgeskema til 7.000 medlemmer over 15 år for at få seniorer og lederes input i processen. De bliver bedt om at forholde sig til skjold, beklædning, klassenavne og mærker. I undersøgelsen bruges samme valgmuligheder som den eksterne YouGov-undersøgelse for at kunne sammenligne svarene.