Medlemstallet er status quo

FDFs kredse har formået at holde på medlemmerne oven på endnu et år præget af corona.

18. Mar 2022
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

FDFs medlemstal for 2021 er status quo oven på endnu et år præget af corona. Det viser den samlede medlemsopgørelse, som baserer sig på kredsenes indberetninger.

Ligesom året før var 2021 præget af hårde nedlukninger, skiftende restriktioner og stor usikkerhed ift. afholdelsen af kredsaktiviteter og større arrangementer. Trods de svære vilkår og rammer, som corona-pandemien har bibragt foreningslivet, har FDFs kredse endnu engang formået at fastholde medlemmerne.

- FDFs kredse har i endnu et svært corona-år givet børn og unge fælles oplevelser og sikret dem et stærkt fællesskab at være en del af i en tid, hvor de i særdeleshed har haft brug for det. En stor tak skal lyde til alle ledere, siger formand for FDF Dorte Fog.

Flere har været med i FDF

Det såkaldte “store medlemstal”, der både indeholder antal medlemmer pr. 31. december samt udmeldte, der i løbet af året har været medlem i minimum tre måneder, er steget en smule fra 23.837 i 2020 til 24.135 i 2021. Stigningen i det store medlemstal er altså et udtryk for, at flere har mødt FDF i 2021 end i 2020.

Når tre-måneders-medlemmerne ikke medregnes, er medlemstallet pr. 31. december gået en smule tilbage fra 20.439 ved udgangen af 2020 til 20.233 ved udgangen af 2021.

- Det er positivt, at flere har mødt FDF det seneste år. Med vores udviklingsmål om at tiltrække og fastholde flere har mange kredse iværksat gode indsatser, som på sigt skal sikre, at flere, der møder vores fællesskab i en kortere periode, vælger at blive længere, siger Dorte Fog.   

I det store hele er medlemstallet status quo sammenlignet med sidste år. Det følger tendensen fra de seneste år, hvor medlemstallet har været stabilt. I gennemsnit har medlemstallet de seneste tre år været 20.317 medlemmer pr. 31. december, mens det store medlemstal i snit har været 24.032 medlemmer.

Flere med i fællesskabet

Flere kredse har i det forløbne år formået at tiltrække blivende medlemmer med i FDFs fællesskab. FDF Solbjerg har i løbet af 2021 fået 29 nye medlemmer, mens FDF Hurup har fået 23 nye medlemmer – en stigning på 66 procent. 

De fire nyeste kredse, FDF Ganløse, FDF Slots-Bjergby, FDF F10 Solbjerg og FDF Lem, har til sammen fået 100 medlemmer med i FDFs fællesskab det seneste år.

Dyk ned i kredsenes medlemstal herunder: