FDFs nye internationale projekt sætter fokus på verdensmålene

"GLOBUS" er navnet på FDFs internationale projekt, der med afsæt i FN's Verdensmål skal gøre en forskel i Nepal - og samtidig bane vej for fokus på bæredygtighed i FDF, lyder det fra udvalget.

21. Jun 2019
Mai Christensen

Udvalget bag verdensmålsprojektet består af otte medlemmer.

FDFs nye internationale projekt, der skal afløse "Minglabar Myanmar", er nu fundet: Projektet hedder "GLOBUS" og har FN's 17 Verdensmål som omdrejningspunkt. Med fokus på Nepal skal projektet gøre både store og små FDFere klogere på, hvordan man kan gøre en forskel og sætte en bæredygtig kurs for verden.

-Vi håber kort sagt på at sætte bæredygtighed i fokus i FDF. Det betyder, at vi skal have en masse inspiration ud til ledere og seniorer, som så kan skabe rammer om det for alle børn og unge i kredsene. Vi skal have fokus på de valg, vi tager ude i kredsene og i hele forbundet, fordi vi skal værne om den natur, vi elsker at opholde os i, fortæller formandskabet for udvalget bag projektet, Theresa Schaltz og Peter Alkjærsig.

Udvalget bag projektet består foruden de to formænd af: Katrine Dinitzen, Sofie Dammeyer Sørensen, Emma Thoftgaard, Jonas Palmstrøm, Signe Randorff og Anna Ebbensgaard.

Samarbejde på tværs

GLOBUS er et samarbejde mellem FDF og  Folkekirkens Nødhjælp. Projektet sætter særligt fokus på tre af de 17 Verdensmål, som kredsene blandt andet kan arbejde med gennem aktiviteter: Målet om ansvarligt forbrug og produktion, målet om klimaindsats og målet om livet på land. 

-Fælles for verdensmålene er, at alle, rig og fattig, har et ansvar for den verden, vi lever i. Derfor er det også vigtigt i FDF, hvor vi i høj grad påvirker børn og unges måde at se på verden, og fordi vi i FDF engagerer os i samfundet omkring os. Verdensmålene er også politiske, men den vej skal vi ikke med dem. Vi skal lave kreative, lærerige og sjove aktiviteter for børn og unge, som giver mod og lyst på at skabe en forandring for den verden, vi deler, lyder det fra formandsskabet. De fortsætter:

-I FDF har vi et stort ansvar, når vi skal give vores børn og unge et ståsted at møde verden fra. Det ansvar skal vi tage på os - både i kredsene og i forbundet - og det skal projektet danne ramme omkring. Denne gang skal vi ikke blot kigge ud i verden, men også kigge indad i FDF, afslutter de.