Tilfredsstillende 2020-regnskab set i lyset af corona

FDF fremlægger et tilfredsstillende regnskab for 2020 set i lyset af corona.

23. Jun 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Christian Kyed

Hovedbestyrelsen har aflagt FDFs årsregnskab for 2020, og det viser et tilfredsstillende resultat set i lyset af corona-pandemien, der har sat sit tydelige præg på økonomi og aktiviteter.

Landsforbundet realiserer i 2020 et underskud på på 2,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 195 t.kr. Således er resultatet 2,8 mio. kr. under det oprindelige budget. De samlede corona-relaterede tab kan opgøres til 2,97 mio. kr., hvoraf 55NORD tegner sig for de 1,77 mio. kr.

Omstændighederne taget i betragtning vurderer FDFs hovedbestyrelse resultatet som tilfredsstillende.

- 2020 har været et meget specielt år grundet corona, og det afspejles i vores regnskab. Et underskud på 2,8 millioner kroner vil sjældent være tilfredsstillende, men under disse omstændigheder synes vi i Hovedbestyrelsen, at det er et tilfredsstillende resultat. Vi har i FDF en sund økonomi, hvilket er vigtigt, når man rammes af et år som 2020, siger FDFs kasserer, Emil Gaarde.

Corona-relaterede tab

I den fremlagte årsrapport har hovedbestyrelsen i sin ledelsesberetning forsøgt at opgøre, hvilke poster corona har påvirket. Her er det især nedgang i omsætningen hos 55NORD og manglende lejeindtægter på henholdsvis Friluftscenter Sletten og Rysensteen, der fylder under tab.

Herudover har aflysninger af kurser og arrangementer samt periodevis hjemsendelse af medarbejdere på lønkompensation haft indvirkning på det endelige resultat af regnskabsåret. Emil Gaarde forklarer, at landsforbundet løbende har sparet, hvor det har været muligt, og undervejs sørget for at søge relevante hjælpepakker, hvilket har hjulpet på resultatet.

- Vi har på rigtig mange punkter kunnet spare lidt og dermed være med til at forbedre økonomien i år, nu hvor landsforbundet var lukket i flere perioder. Dog har udefrakommende faktorer tynget nogle af posterne. 55NORD har haft markant lavere salg end forventet, og på Sletten og Rysensteen har nedlukninger og de efterfølgende restriktioner forårsaget manglende lejeindtægter, siger Emil Gaarde.

Underskud i 55NORD

Det manglende salg hos 55Nord, som FDF ejer sammen med KFUM-Spejderne, skyldes ikke mindst, at FDF-kredse og spejdergrupper en stor del af året har været afskåret fra at afholde fysiske møder, gennemføre lejre m.m. Butikkens resultat kan herudover tilskrives nedskrivning af butikkens varelager samt investeringer i ny webshop og nyt lagerstyringssystem.

Begge ejerorganisationer har i samarbejde med 55NORD iværksat en række tiltag, som inden for en kort årrække forventes atter at give positive tal på bundlinjen.