Gode puljer kredse kan søge

Kredse kan søge flere puljer over sommeren. Her er et overblik.

17. Jun 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Christian Kyed

Sommeren står for døren, og heldigvis er foreningslivet også i fuld gang igen. Her er en række aktuelle puljer, som er åbne for ansøgninger nu eller i nær fremtid. De er oplagte, hvis kredsen fx har gang i nye tanker om sæsonopstart, et nyt tiltag i lokalområdet, eller hvis I vil arbejde med seniorerne og demokrati.

Hvis du kender til andre, som ikke er på listen, er du velkommen til at rette henvendelse til FDF@FDF.dk.

 

DUFs Lokalforeningspulje

Hvem kan søge: FDFs kredse (og alle andre lokalforeninger under DUFs medlemsorganisationer)

Formål: Puljen støtter anskaffelser eller aktiviteter, der gør hverdagen i foreningen lettere og giver mulighed for udvikling. Din ide skal styrke kredsens aktiviteter eller aktiviteter i lokalområdet.

Beløbsgrænse: 50.000 kr. pr ansøgning.

Ansøgningsfrist: D. 1. i hver måned.

Læs mere her

 

Nordea Fondens Løbspulje

Hvem kan søge: FDFs kredse (og alle andre lokalforeninger i Danmark)

Formål: Puljen støtter foreninger, så de kan afholde mindre udendørs motionsløb (50-500 deltagere). Det kunne være et mountainbikeløb, stjerneløb med familien eller måske natløb for seniorer, hvor de reelt skal løbe.

Beløbsgrænse: Man kan søge enten 5.000 kr. eller 10.000 kr. Dertil kan der gratis tilvælges løbstrøjer med foreningens logo til alle deltagere.

Ansøgningsfrist: Fra nu, og indtil de 5 millioner er uddelt.

Læs mere her

 

Nordea Fondens 'Her bor vi'-pulje

Hvem kan søge: I denne pulje er det et projekt, man søger til, og derfor kan ansøgerne godt være flere foreninger, der er gået sammen. Projektet skal have en stærk relation til et mindre dansk bysamfund med 200-5.000 indbyggere og indeholde aktiviteter, der foregår i eller ved byen.

Formål: Det er tiden til at drømme stort i alle småbyer, og med denne pulje kan ildsjæle og foreninger sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i deres by.

Beløbsgrænse: Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr.

Ansøgningsfrist: Puljen kan søges indtil 23. september 2021.

Læs mere her

 

Nordea Fondens Lokalpulje

Hvem kan søge: FDFs kredse (og alle andre foreninger i Danmark)

Formål: Lokalpuljen er til projekter, som indeholder aktiviteter, der styrker lokale fællesskaber samt involverer og er til glæde for mange. Det kunne være fællesspisninger i forsamlingshuset, bolde til fodboldklubben, et udekøkken i den almene boligforening – og meget andet.

Beløbsgrænse: I kan søge op til 100.000 kr. i støtte, men det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., da der vægtes at støtte mange, mindre projekter i hele landet.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger modtages løbende og behandles 11 gange årligt.

Læs mere her

 

Sommerpakken (under DUF) og trivselspulje

Politikerne har tidligere på måneden besluttet at afsætte 69 millioner til det frivillige foreningsliv som et led i genstarten af samfundet. Det er blevet kaldt 'Sommerpakken'. Ligeledes er der en trivselspulje på vej, men der er endnu ikke beskrevet noget om pakken.

For begge initiativer er der derfor ikke noget konkret at forholde sig til endnu, men så snart FDF er bekendt med kriterier og krav til ansøgning formidles det ud på FDF.dk.

Læs mere her

 

Genstart Nordjylland-puljen

Hvem kan søge: FDFs kredse i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø (og alle andre lokalforeninger i de kommuner)

Formål: Puljen skal forebygge ensomhed og styrke fællesskabet blandt børn og unge i de syv kommuner, der var berørt af den nordjyske nedlukning sidste efterår.

Ansøgningsfrist: 21. juni 2021

Beløbsgrænse: Ingen defineret, men der er i alt 1,5 millioner i puljen. Ansøgninger under 10.000 kr. behandles løbende.

Læs mere her