Flere medarbejdere hjemsendes helt eller delvist frem til 7. februar.

Medarbejdere hjemsendes i varierende grad grundet corona-situationen.

22. Jan 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Magnus Dahl Jensen, FDF Hals

Efter grundige overvejelser har FDFs daglige ledelse besluttet at hjemsende flere af landsforbundets medarbejdere på lønkompensation. Det sker i varierende grad i de forskellige medarbejdergrupper. Foreløbigt frem til 7. februar, hvor den nuværende lønkompensationsordning udløber.

Hjemsendelsen sker i lyset af corona-situationen, der har nødvendiggjort udskydelse og aflysning af flere aktiviteter i FDF samt aflyst praktisk talt al udlejning af ejendomme i disse måneder.

Der holdes gang i tilbud, planlægning og processer, der ikke kan udskydes. Forbundskontoret vil fortsat være åbent for telefoniske henvendelser og mailkontakt, ligesom kredsforsendelse, magasiner og relevante nyheder vil udkomme i perioden.